Wiadomości

08 listopada 2016 15:01 | Wiadomości

XXII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 15.11.2016r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Omówienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- upoważnienia Wójta Gminy Gołuchów do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Gołuchów rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego,
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Kucharki na lata 2016-2022”,
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Szkudła na lata 2016-2022”,
- przyjęcia dokumentu „Plan Odnowy Miejscowości Czechel na lata 2016-2022”,
- zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Gołuchów,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż gmina Gołuchów, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczonych do 3 lat.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Jan SOBCZAK

Przeczytano: 1619 razy.

Wydrukuj

Do góry