Wiadomości

25 września 2018 11:46 | Wiadomości

Stypendia wójta gminy Gołuchów przyznane

21 września 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie, po raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie Listów gratulacyjnych uczniom szkól ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i spełnili tym samym warunek uzyskania Stypendium Wójta Gminy Gołuchów.
Wójt Marek Zdunek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gołuchów Janem Sobczakiem, w obecności członków Komisji stypendialnej w osobach: Krystyna Kubiak – z-ca Wójta, Beata Szymoniak – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Tatiana Stefaniak – sekretarz Gminy  i Zdzisław Gorzeliński – skarbnik Gminy, wręczyli Listy gratulacyjne uzdolnionej młodzieży z naszej Gminy. W swoim przemówieniu Wójt pogratulował wyróżnionym uczniom osiągniętych wyników, podkreślił głęboki sens zdobywania wiedzy oraz życzył dalszych sukcesów. Swoje życzenia i gratulacje skierował również do rodziców i nauczycieli uczniów.
Stypendia mogą zostać przyznane uczniom, którzy zamieszkują na terenie gminy Gołuchów, podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum / szkoły podstawowej oraz uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,00. Możliwe jest także przyznanie Stypendium w sytuacji, gdy uczeń mając średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,  zdobędzie tytuł finalisty olimpiady (turnieju)  na szczeblu centralnym w zawodach trzeciego stopnia. Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznawane jest w formie pieniężnej w kwocie 600,00 zł i wypłacane raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.
Tegorocznymi stypendystami, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 są:
Mateusz Bonusiak, Marika Chojnicka, Mikołaj Fischer, Olga Górska, Bogna Idkowiak, Łukasz Kania, Natalia Kieliba, Adrianna Kołak, Julia Krupińska, Natalia Kubiak, Aleksandra Lesień, Igor Łukasik, Aleksandra Marcinkowska, Julia Paprzycka, Grzegorz Płaczek, Wiktoria Pływaczyk, Jagoda Radzimska, Magdalena Ratajczak, Joanna Skowrońska, Weronika Sołtysiak, Daria Symenko, Ewa Szadkowska, Matylda Szadkowska, Zuzanna Szałek, Maja Walczak, Ilona Wawrzyniak, Mateusz Witczak, Anna Wojewoda.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1229 razy.

Wydrukuj

Do góry