Wiadomości

29 kwietnia 2019 09:03 | Wiadomości

O historii ołtarza z gołuchowskiego kościoła oraz o przydrożnych znakach wiary na terenie gminy Gołuchów.

Spotkanie, podczas którego omawiano historyczne, kulturowe i sakralne aspekty lokalnego dziedzictwa zorganizowano w dniu 28 kwietnia 2019 r. w Gołuchowie. Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” przygotowało dla blisko 100 – osobowej publiczności dwie prelekcje. Pierwszą, o historii ołtarza z gołuchowskiego kościoła pw. NMP Wniebowziętej, o wojennych zniszczeniach świątyni oraz o pracach związanych z rekonstrukcją tegoż ołtarza opowiadał zebranym ks. proboszcz  Rafał Rydliński. W drugiej części, temat przydrożnych znaków wiary na terenie gminy Gołuchów przybliżał zebranym p. Stanisław Małyszko, etnograf, badacz budownictwa folwarcznego i ludowego, dziejów wsi południowo-wschodniej Wielkopolski, cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych, znany mieszkańcom gminy przede wszystkim jako autor kilku książek wchodzących w skład gminy Gołuchów. Prelegentom, w podziękowaniu, wręczono najnowszą publikację wydaną przez GCK „ZAMEK” – książkę-album pt. „Gołuchów. Perła Południowej Wielkopolski”.  Każdy z uczestników otrzymał również ulotkę „Szlakiem obiektów sakralnych na terenie gminy Gołuchów”. Poinformowano również o planach dotyczących wydania kolejnej książki opisującej dzieje wsi Kuchary, Macew, Popówek, i o spotkaniu promocyjnym, które będzie miało miejsce jesienią tego roku.
Spotkanie odbyło się w Sali OSP w Gołuchowie. Organizatorem wydarzenia było Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”.
Info. GCK „ZAMEK”
Fot. M. Stasiak

Zdjęcia:

Przeczytano: 683 razy.

Wydrukuj

Do góry