Wiadomości

08 maja 2019 07:54 | Wiadomości

V Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 16.05.2019 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2019r.,
- zmiany budżetu na 2019 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2019-2026,
- ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gołuchów oraz inne organy,
- udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Pytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie posiedzenia V Sesji Rady Gminy


Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 656 razy.

Wydrukuj

Do góry