Wiadomości

21 września 2019 09:42 | Wiadomości

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów przyznane

20 września 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie po raz trzeci zostały  wręczone Listy gratulacyjne uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i spełnili warunek uzyskania Stypendium Wójta Gminy Gołuchów.

Wójt Marek Zdunek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Gołuchów Tomaszem Pawlakiem, radnym Michałem Balerem, radną i członkinią Komisji stypendialnej Beatą Szymoniak oraz Krystyną Kubiak, z-cą Wójta i Tatianą Stefaniak, sekretarzem Gminy, wręczył Listy gratulacyjne uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z naszej gminy. W swoim przemówieniu Wójt pogratulował wyróżnionym wysokich wyników, podkreślił głęboki sens zdobywania wiedzy oraz życzył dalszych sukcesów. Swoje życzenia i gratulacje skierował również do rodziców i nauczycieli uczniów.

 Stypendia przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gołuchów, którzy podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum / szkoły podstawowej oraz uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,00. Możliwe jest także przyznanie Stypendium w sytuacji, gdy uczeń mając średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,  zdobędzie tytuł finalisty olimpiady (turnieju)  na szczeblu centralnym w zawodach trzeciego stopnia. Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznawane jest  w formie pieniężnej w kwocie 600,00 zł i wypłacane po zakończeniu danego roku szkolnego.

 Tegorocznymi stypendystami, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 są:

 Nikola Błaszczyk, Mateusz Bonusiak, Marika Chojnicka, Aleksandra Dopierała,  Julia Gądziak, Olga Górska, Bogna Idkowiak, Łukasz Kania, Natalia Kieliba, Adrianna Kołak, Aleksandra Marcinkowska, Julia Mikurenda, Paulina Młynarczyk, Grzegorz Płaczek, Zofia Płócienniczak, Wiktoria Pływaczyk, Jagoda Radzimska, Magdalena Ratajczak, Joanna Skowrońska,  Matylda Szadkowska, Zuzanna Szałek, Beata Taszarek, Maja Walczak,  Mateusz Witczak, Weronika Zybała.

                                                                             Wyróżnionym gratulujemy

Zdjęcia:

Przeczytano: 922 razy.

Wydrukuj

Do góry