Wiadomości

29 października 2019 07:54 | Wiadomości

Podpisanie umowy na „zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw”

W dniu 18 października 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Osiewała – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę FB Antczak z siedzibą w Kaliszu reprezentował Pan Marek Antczak. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 12.717.327,93 zł brutto. Okres realizacji umowy wynosi do 17 miesięcy od dnia jej zawarcia. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 3. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi. 

fe_pois_promocja.jpg

Przeczytano: 382 razy.

Wydrukuj

Do góry