Wiadomości

10 maja 2009 10:43 | Wiadomości

KONKURS: OCHRONA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, W RAMACH WYPOCZYNKU LETNIEGO W 2009 ROKU

Konkurs na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Gołuchów

  • Termin składania ofert mija 18 czerwca 2009 r do godz. 12.00.
  • Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy I piętro, pok. 16 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.30
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Krzysztof Noweta (0-62) 76 - 17 - 017 wew. 77 Marcin Ferenc (0-62) 76 - 15 - 084.
    Opis zadania: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Gołuchów z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zajęciami socjoterapeutycznymi oraz różnego rodzaju zabawami i konkursami oraz imprezami sportowymi, zajęciami plastycznymi itp. Całość zadania musi zawierać również istotny walor turystyczny.

Przeczytano: 2406 razy.

Wydrukuj

Do góry