Wiadomości

16 czerwca 2016 14:21 | Wiadomości

XVIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się dnia 29.06.2016r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających  azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”,
- zmiany budżetu na 2016 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023,
- przystąpienia Gminy Gołuchów do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12,
- sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Kucharki i Kajew,
- uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025,
- uchwalenia ”Programu pomocy osobom samotnym i gospodarstwom dwuosobowym o niskim statusie materialnym na lata 2016-2018”  
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy.


                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                       /-/ Jan SOBCZAK

Przeczytano: 1647 razy.

Wydrukuj

Do góry