Realizowane projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 62 7615-084 wew. 44 Marcin Ferenc

Program Prac Społecznie-użytecznych – 62 7615-084 wew. 42 Mirosław Maruszewski