Ochotnicze Straże Pożarne

ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ W GOŁUCHOWIE


1. Stan osobowy (na dzień 01.03.2016 r.) Oddziału Gminnego w Gołuchowie przedstawia się następująco:

 • członkowie czynni – 534
 • członkowie honorowi – 39
 • członkowie wspierający – 125
 • członkowie MDP - 100
 • łącznie z drużynami MDP Oddział Gminny ZOSP RP w Gołuchowie liczy 798 dh.

2. Oddział Gminny tworzy 8 OSP:

 • OSP Bielawy
 • OSP Bogusław – Bogusławice
 • OSP Gołuchów
 • OSP Jedlec
 • OSP Karsy
 • OSP Kościelna Wieś
 • OSP Krzywosądów
 • OSP Kuchary

3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają w 7 OSP:

 • Bielawy
 • Gołuchów
 • Karsy
 • Krzywosądów
 • Kuchary
 • Kościelna Wieś
 • Jedlec

4. Wszystkie OSP są zarejestrowane w KRS, posiadają NIP, Konto Bankowe oraz numery identyfikacyjne Regon.

5. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie wybranych na Zjeździe Gminnym w dniu 18 maja 2016r.

 • Prezes – Marek Zdunek
 • Wiceprezes – Jan Jędrzejak
 • Wiceprezes – Roman Sołtysiak
 • Komendant Gminny – Leszek Zdunek
 • Sekretarz – Waldemar Melerowicz
 • Skarbnik – Adam Solarczyk
 • Członek Prezydium – Adam Trzebniak

Członkowie Zarządu:

 • Piotr Binek
 • Stanisław Cieślak
 • Marek Garczarek
 • Ewaryst Sas
 • Roman Winkowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

 • Przewodniczący – Jan Grabarek
 • Wiceprzewodniczący - Witold Pelka
 • Sekretarz – Eugeniusz Urbaniak
 • Członek – Tadeusz Staszak
 • Członek - Mateusz Grabarek

Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna działają w oparciu o roczne plany prac, kalendarz przedsięwzięć strażackich oraz wytyczne i zalecenia władz zwierzchnich Związku a także bieżące potrzeby.

6. Oddział Gminny realizuje następujące zadania wynikające z Kalendarza przedsięwzięć:

 • Obsługa walnych Zebrań Sprawozdawczych OSP.
 • Przygotowanie i organizacja Gminnego Turnieju OTWP.
 • Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie.
 • Udział w powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego (Zwycięska drużyna turnieju gminnego).
 • Dzień Strażaka – udział delegacji i pocztów sztandarowych OSP w uroczystości odpustowej w Jedlcu.
 • Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
 • Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie.
 • Udział drużyn MDP w powiatowym rajdzie rowerowym.

Inne imprezy okolicznościowe:

 • Prace związane z przygotowaniem Wojewódzkich Zawodów Ratownictwa Medycznego.
 • Organizacja Pielgrzymki Strażaków.
 • Przygotowanie i organizacja obchodów rocznic utworzenia OSP.
 • Gminny Dzień Strażaka.
 • Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego. 
 • Organizacja Gminnych Turniejów Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej, Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego.