Aktualności

Lista szkół zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”Gmina Gołuchów

 

Lp.

Pełna nazwa szkoły/zespołu szkół

Adres szkoły

Zadeklarowana liczba uczniów w klasach I-VI (stan na dzień 30.09.2014)

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Szkoła Podstawowa im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie

63-322 Gołuchów,

ul. Słowackiego 1A

196

2 170,00

2.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku

63-322 Gołuchów,

Tursko 10

79

1 300,00

3.

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi

62-811 Kościelna Wieś,

ul. Kaliska 2

136

1 300,00

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu

63-322 Gołuchów, 

Jedlec 154

75

1 300,00

5.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach; Zespół Szkolno-Przedszkolny                            w Kucharkach

63-322 Gołuchów,  Kucharki 39

95

1 300,00