Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

25 listopada 2016 08:27

Spotkanie z ks. Dr Sławomirem Kęszką

24 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów odbyło się spotkanie z ks. dr Sławomirem Kęszką, autorem książki „Eucharystia w KL Dachau” oraz współautorem pokaźnych rozmiarów opracowania historyczno-źródłowego pt. "Diecezja kaliska : parafie - kościoły - kaplice : przeszłość i teraźniejszość”. Na spotkanie przybyło ponad 40 osób, w tym wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ksiądz Kęszka  przedstawił pokrótce historię swojego życia i powołania, a następnie szczegółowo opowiadał o diecezji kaliskiej i zabytkowych obiektach sakralnych znajdujących się w naszych okolicach. Jego krótki wykład ilustrowała wyświetlana na ekranie prezentacja. Następnie ksiądz odpowiadał na pytania słuchaczy, dotyczące m.in. miejsca chrztu i pochówku mieszkańców Gołuchowa w czasach okupacji, czy też nadawania dzieciom imion narzucanych przez Okupanta, a także hierarchii w Kościele Rzymskokatolickim. Przy okazji okazało się, że jego marzeniem jest nie praca naukowa, ale – zostanie proboszczem i praca we własnej parafii.
Podczas spotkania można było nabyć książki napisane przez księdza Sławomira Kęszkę, które autor chętnie opatrywał swoim autografem. Podarował również kilka egzemplarzy dla czytelników naszej Biblioteki. Serdecznie dziękujemy!                                                                                                                                                                                                                                                   

Zdjęcia: