Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

21 stycznia 2019 15:52

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Na ludową nutę”

Zajęcia taneczne, to kolejna propozycja z której skorzystały w okresie ferii dzieci i młodzież. Zorganizowane przez Stowarzyszenie „Senior XXI” we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów zajęcia tańca ludowego odbyły się w miejscowości Zawidowice – Ośrodek Stara Stajnia, w dniach 16.01-19.01.2019r., a udział w nich wzięły 22 osoby z terenu LGD. Poprzez kolejne dni uczestnicy zajęć poznali tańce i zabawy taneczne z naszego obszaru kulturowego oraz ćwiczyli i doskonalili kroki i figury taneczne pod okiem instruktorów. Edukacja objęła grupę rodzimych tańców: chodzonych, wiwatów, marszy, tańców obrzędowych m.in. „Moja Maryneczka”, „Poniewierany”; grupę tańców naniesionych: walcerków, tyrolinek, szoczy, lendrów m.in. „Gołąbek”, „Wisielok”; zabaw tanecznych wzbogaconych przyśpiewkami np. „Koza”, „Brzuchaty”, „Ceglarz”, „Chłopiec”.
Zajęcia tańca ludowego zrealizowane zostały w ramach projekt „Na ludową nutę” finansowanego jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Beneficjent: Stowarzyszenie „Senior XXI”.

Zdjęcia: