Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

15 czerwca 2015 12:34

Pasowanie na czytelników w Filiach Kościelna Wieś i Tursko

Do grona czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów dołączyły kolejne dzieci. Pasowania pierwszoklasistów na czytelników biblioteki zorganizowały, bowiem Filie w Kościelnej Wsi oraz w Tursku. Wcześniej dzieci uczestniczyły w pogadankach organizowanych w bibliotekach na temat zasad funkcjonowania biblioteki oraz sposobów korzystania z jej zbiorów. Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, w której zobowiązali się szanować książki oraz zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał dyplom oraz zakładkę. Mamy nadzieję, że nowo pasowani czytelnicy będą częstymi gośćmi naszych placówek bibliotecznych.

Zdjęcia: