Biblioteka - Aktualności

19 czerwca 2017 09:35 | Biblioteka - Aktualności

Nowi czytelnicy filii bibliotecznej w Kościelnej Wsi – pasowanie pierwszoklasistów

Tradycyjnie już w czerwcu w filii Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów w Kościelnej Wsi odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I- na czytelników. W tym roku pasowanych było 12 uczniów, którzy przez cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia czytelniczego. Celem spotkań z pierwszoklasistami było między innymi: stworzenie przyjaznej atmosfery podczas kontaktów dzieci z biblioteką, budzenie wyobraźni i fantazji dziecka, uświadomienie  im roli książki w życiu człowieka, wyrobienie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zanim nastąpił uroczysty akt pasowania na czytelnika dzieci zostały oprowadzone po bibliotece, przypomniano im zasady zachowania się w czytelni i wypożyczalni, a przyszli czytelnicy odczytali prośby książki skierowane do dzieci. Na koniec dokonano uroczystego pasowania i wręczono każdemu dziecku dyplom.

 

Zdjęcia:

Przeczytano: 1158 razy.

Wydrukuj

Do góry