Biblioteka - Aktualności

08 sierpnia 2017 12:19 | Biblioteka - Aktualności

DOTACJE Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DLA GOŁUCHOWSKIEJ BIBLIOTEKI

W roku 2017 Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących projektów:
Z Programu „Partnerstwo Dla Książki”
1. „Między rzeczywistością a wyobraźnią – twórcze spotkania z literaturą w bibliotece” – projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańcom Gminy Gołuchów
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród dzieci w placówkach biblioteki: spotkań autorskich, warsztatów literackich i ilustratorskich, przedstawień teatrzyków obrazkowych i realizowany jest od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
Całkowity koszt projektu 9000,00 zł.
Dofinasowanie 7100,00 zł.

2. „Zainspirowani” – projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Senior XXI
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród użytkowników biblioteki i ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku czytania. W ramach jego realizacji od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. organizowane są: spotkania z twórcami literatury: poetą, prozaikami, eseistą i felietonistą oraz warsztaty kreatywnego pisania tekstów.
Całkowity koszt projektu 9000,00 zł.
Dofinasowanie 7100,00 zł.

Z Programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”

1. Oznakowanie drogi do mogił pomordowanych podczas II wojny światowej oraz miejsca spoczynku (w tzw. lesie jedleckim)

W ramach realizacji projektu zaplanowane jest wykonanie oznakowania drogi prowadzącej do mogił, pomordowanych w okresie II wojny światowej, na przestrzeni lat 1941/1942, Polaków i Żydów, pochowanych w tzw. lesie jedleckim. Projekt zakłada wykonanie i rozmieszczenie 20 drogowskazów, prowadzących do miejsca pamięci oraz 1 tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane jest w terminie od 01.08.2017r. do 31.12.2017r.
Całkowity koszt projektu 12500 zł.
Dofinasowanie 10000,00 zł.

2. „Aby pamięć żyła wiecznie..."
Projekt zakłada prowadzenie działań popularyzujących i upowszechniających wiedzę na temat martyrologii Narodu Polskiego i Żydowskiego, których trwałe upamiętnienie – miejsce pamięci, znajduje się w Gołuchowie, a ramach jego realizacji przeprowadzone zostaną 3 działania edukacyjne (lekcje) oraz 1 uroczystość upamiętniająca. Zadanie realizowane jest w terminie od 01.08.2017r. do 30.11.2017r.
Całkowity koszt projektu 12500 zł.
Dofinasowanie 10000,00 zł.

Z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania 21802,00 zł.
Dofinansowanie 10901,00 zł.

Przeczytano: 1253 razy.

Wydrukuj

Do góry