Biblioteka - Aktualności

07 marca 2019 14:51 | Biblioteka - Aktualności

„15 lat Polski w Unii Europejskiej” - wykład dr Joanny Skrzypczyńskiej

7 marca 2019r. w Sali Stowarzyszeń UG w Gołuchowie odbył się wykład dr Joanny Skrzypczyńskiej zatytułowany „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, prezentujący bilans obecności Polski w Unii Europejskiej. Wydarzenie to, którego organizatorami były Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów oraz Stowarzyszenie „Senior XXI”– Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku, wpisujące się w kalendarz obchodów 15-lecia przystąpienia Polski do struktur Zjednoczonej Europy, było doskonałą okazją do przybliżenia słuchaczom historii powstania Unii Europejskiej oraz zachodzących w niej procesów integracyjnych. Słuchająca wykładu, licznie zgromadzona publiczność dowiedziała się także, jakie był     (i są) najważniejsze korzyści dla naszego kraju z przystąpienia do wspólnoty europejskiej oraz poznała realne zagrożenia wynikające z akcesji. Na zakończenie wszyscy wspólnie zastanawiali się nad kształtem i przyszłością Unii Europejskiej, w kontekście zachodzących na świecie zmian cywilizacyjnych. Wykład były doskonałą lekcją historii n/t naszej obecności w Unii Europejskiej oraz przeobrażeń gospodarczych i społecznych, jakie ta obecność ze sobą przyniosła.   

Zdjęcia:

Przeczytano: 486 razy.

Wydrukuj

Do góry