Biblioteka - Aktualności

07 marca 2019 09:01 | Biblioteka - Aktualności

Podkoziołek – widowisko i koncert folklorystyczny na zakończenie karnawału

W sobotę 2 marca w Sali Wiejskiej w Tursku wystawione zostało widowisko połączone z koncertem folklorystycznym,  zwane w tradycji kultury wsi z terenu południowej Wielkopolski „Zapustami” lub „Podkoziołkiem”. W wydarzeniu tym w repertuarze złożonym z tańców mieszczan cieszyńskich wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Głogowianie”, a obrazek prezentujący zabawę urządzaną ostatniego dnia karnawału, której kulminacją jest obrzęd zapustny – tańce naokoło koziołka wystawił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”. Dla licznie zebranych miłośników folkloru zagrały również połączone siły kapel „Żychlinioki” oraz „Tursko”. Podczas koncertu otwarta została, ponadto, wystawa wielkoformatowych czarno-białych oraz kolorowych fotografii, umieszczonych na dwustronnych planszach, składająca się ze zdjęć udostępnionych przez osoby prywatne, instytucje kultury, zespoły ludowe z obszaru powiatu pleszewskiego, zatytułowana „Nasz folklor rodzimy” i obrazująca ciekawe zjawiska kultury ludowej najbliższej okolicy.
Koncert i wystawa zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Senior XXI” we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów w celu popularyzacji unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej oraz promocji regionalnego folkloru. Stanowiły one część projektu „Na ludową nutę” finansowanego jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Beneficjent: Stowarzyszenie „Senior XXI”.

Zdjęcia:

Przeczytano: 577 razy.

Wydrukuj

Do góry