Biblioteka - Aktualności

12 czerwca 2019 11:02 | Biblioteka - Aktualności

Pasowanie na czytelnika w Kościelnej Wsi i Tursku

W minionym tygodniu grono naszych czytelników zasiliło 20. dzieci z klasy pierwszej w Kościelnej Wsi oraz 6. pierwszoklasistów z Turska. Pasowania poprzedzone zostały spotkaniami edukacyjnymi z dziećmi w bibliotekach, mającymi na celu: przybliżenie młodym ludziom biblioteki oraz jej zbiorów, a także zasad korzystania z nich. Pierwszoklasistów zapoznano także z rolą książki w życiu człowieka oraz zachęcano do czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki. Przed rozpoczęciem uroczystego aktu pasowania na czytelnika, dzieci wymieniły zasady zachowania się w czytelni i wypożyczalni oraz właściwego obchodzenia się z książką. Odczytane zostały także prośby książki skierowane do dzieci, a dotyczące postępowania z nią podczas czytania. Po części wstępnej nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki, podczas którego każde dziecko otrzymało dyplom oraz zakładki do książek.

Zdjęcia:

Przeczytano: 440 razy.

Wydrukuj

Do góry