Biblioteka - Aktualności

05 maja 2014 10:54 | Biblioteka - Aktualności

Nowe instrumenty dla kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko” działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów wzbogaciła się o nowe instrumenty oraz sprzęt nagłaśniający. Elementy wyposażenia kapeli zakupiono w ramach projektu „Zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego dla kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Tursko", realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 4. Leader – 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty). Operacja zakładała zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego stanowiącego wyposażenie kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Tursko, co przyczyni się do usprawnienia działalności grupy oraz pozwoli jej na dalsze kultywowanie lokalnego dziedzictwa. Jednocześnie wzrośnie poziom artystyczny imprez, w których kapela będzie uczestniczyć. Zakupione dla kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Tursko instrumenty oraz sprzęt nagłaśniający zastąpią te użytkowane do tej pory stare i zużyte.

W ramach projektu zakupione zostały następujące instrumenty oraz sprzęt nagłaśniający:

- Akordeon - 1 szt.

- Klarnet - 1 szt.

- Wiolonczela - 1 szt.

- Kolumna aktywna (głośnik) - 1 szt.

- Statyw głośnikowy - 1 szt.

- Okablowanie głośników - 1 szt.

- Mikser - 1 szt.

- Mikrofon pojemnościowy - 4 szt.

Łączny koszt projektu wyniósł – 16353 zł. – dofinansowanie 10000 zł. 

Zdjęcia:

Przeczytano: 2054 razy.

Wydrukuj

Do góry