Pozyskane środki z UE

23 stycznia 2014 15:54 | Pozyskane środki z UE

„Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szkudła”

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313/322/323 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007 – 2013 Koszt całkowity 840 978,40 zł, kwota dofinasowania 499 600,00 zł Zakres rzeczowy: Etap I: W ramach robót...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 15:52 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek””.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Koszt całkowity 550 321,80 zł, kwota dofinasowania 326 786

czytaj więcej »