Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

05 lutego 2013 11:04

Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica A. Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Wydzielenie ścieżki rowerowej 2012/2013

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”

 

Koszt inwestycji 382 521,39 zł kwota dofinansowania 162 766,72 zł

 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- robót przygotowawczych

- robót rozbiórkowych

- robót ziemnych

- odwodnienia

- ław i montażu krawężników i oporników

- chodnika z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm o szerokości 1,5 m

- ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm

- zjazdów z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm

- oznakowania pionowego i poziomego

 

Termin składania wniosku o płatność: styczeń 2013 rok