Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

23 stycznia 2014 15:54

„Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szkudła”

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313/322/323 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007 – 2013

Koszt całkowity 840 978,40 zł, kwota dofinasowania 499 600,00 zł

Zakres rzeczowy:

Etap I:

W ramach robót branży budowlanej wykonano prace z zakresu roboty ziemne i przygotowawcze, fundamenty i izolacje, ściany przyziemia, podłoża i posadzki, utwardzenia – chodniki i parkingi.

W ramach robót branży sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną.

Etap II:

W ramach branży budowlanej wykonano fundamenty i izolacje, ściany przyziemia, dach – konstrukcja i pokrycie, podłoża i posadzki, tynki, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, sufity podwieszane, roboty malarskie, elewacje z dociepleniami, pozostałe utwardzenia, wjazd  wyjazd publiczny, dostawa i montaż wyposażenia.

Termin składania wniosku o płatność:

Wniosek 1: styczeń 2013 r.

Wniosek końcowy: wrzesień 2013 r.