Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

03 kwietnia 2014 10:47

"Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Borowskiego, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej 2013/2014"

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”

Koszt inwestycji 104 602,45 zł kwota dofinansowania 46 696 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- robót przygotowawczych,

- robót ziemnych,

- uzupełnienia odwodnienia,

- ław i montażu oporników,

- ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej brązowej o grubości 8 cm,

- zjazdów z kostki betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm.

Termin składania wniosku o płatność: grudzień 2013 rok