Pozyskane środki z UE

14 marca 2019 09:31 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa wraz z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne"

logo2019.jpg

 

Gmina Gołuchów w dniu 13 grudnia 2018 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie;

2. Wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej tj.:

- dobudowa 3 pomieszczeń garażowych dla straży pożarnej oraz pomieszczenia socjalnego na parterze budynku oraz dodatkowej sali na piętrze;

- rozbudowa budynku o nową klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym;

- wydzielenie w rozbudowanej części szatni i pomieszczeń sanitarnych dla sali bankietowej;

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na parterze na kotłownię;

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na parterze na pomieszczenia sanitarne;

- wydzielenie w pomieszczeniach pomocniczych na piętrze pomieszczeń sanitarnych dla obsługi sali;

- wykonanie schodów ewakuacyjnych zewnętrznych;

- wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku.

Zadanie obejmuje również wykonanie nowego parkietu na istniejącej sali, wymianę i obniżenie sufitu, izolację termiczną dachu i stropodachu oraz ścian zewnętrznych, a także wykonanie nowych i przebudowa istniejących instalacji wewnątrz budynku.

Planowane jest także zaadaptowanie jednego z pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku na Izbę Pamięci.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną także takie zadania jak nadzór inwestorski i jego promocja.

 

Realizacja Projektu spowoduje znaczną poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego budynku, który zostanie przystosowany do celów funkcjonalnych OSP oraz na cele społeczne. Ponadto obiekt wraz z terenem wokół zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Głównym odbiorcą projektu mają być mieszkańcy obszaru rewitalizacji – miejscowości Gołuchów, mieszkańcy gminy, mieszkańcy okolicznych gmin.   

 

Celem Projektu jest:

- podniesienie atrakcyjności Gminy Gołuchów;

- aktywizacja społeczna obszaru zdegradowanego w Gołuchowie;

- poszerzenie oferty szkoleniowej oraz wydarzeń z zakresu działalności kulturalnej;

- kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców;

- wzmocnienie poczucia przynależności do miejsca zamieszkania;

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy i wzrost poziomu ich zadowolenia.

 

Projekt ma charakter partnerski. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Gołuchów, natomiast jej partnerami są: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”, Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”.

           

Wartość Projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”, zgodna z umową o dofinansowanie wynosi 1 678 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 1 178 709,33 zł, pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Termin realizacji projektu: 31.12.2020 r. 

Przeczytano: 640 razy.

Wydrukuj

Do góry