Pozyskane środki z UE

23 kwietnia 2019 09:41 | Pozyskane środki z UE

"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

1.jpgGmina Gołuchów w dniu 1 kwietnia 2019 roku, zawarła umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – RPWP.06.06.03-30-0003/18.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6.

Poddziałanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działanie prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem projektu jest:

1 . Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna.

2. Realizacja działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne i szczepienia ochronne).

3. Szkolenia edukacyjno-specjalistyczne dla personelu medycznego i niemedycznego.

4. Monitoring i ewaluacja projektu.

 

Liderem projektu jest Powiat Kaliski.

Partnerami projektu są Powiat Ostrowski, Powiat Pleszewski, Miasto Kalisz, Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą i Miastem: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, Stawiszyn, Gminą: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Szczytniki, Żelazków.

 

Głównym odbiorcą projektu mają być aktywni zawodowo mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Kwota dofinansowania Projektu wynosi 3 138 289,61 zł.

Kwota wkładu własnego Lidera i Partnerów Projektu wynosi łącznie 165 173,14 zł,                                      i jest uzależniona od liczby mieszkańców.

Przeczytano: 631 razy.

Wydrukuj

Do góry