Inwestycje realizowane

19 października 2012 07:52 | Inwestycje realizowane

Zakończeniu budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś zakończony został II etap budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący ulice: Ogrodową, Graniczną, Różaną, Długą oraz częściowo ulice: Szwedzką, Ostrowską i Witosa. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ–EKON S.A....

czytaj więcej »

11 października 2012 10:02 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Górnej, Podgórnej i Łęgowej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś trwa przebudowa trzech ulic: Górnej, Podgórnej i Łęgowej. Prace związane z wykonaniem podbudowy wykonuje Zakład Usług Komunalnych, natomiast położenie masy bitumicznej zlecono wykonawcy wyłonionemuw przeprowadzonym przetargu nieograniczonym –...

czytaj więcej »

14 września 2012 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa starego budynku Szkoły Podstawowej w Kucharkach

Urząd Gminy w Gołuchowie prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Zakres rzeczowy przebudowy będzie obejmowałremont pomieszczeń...

czytaj więcej »

14 września 2012 09:15 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w Macewie

Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Gołuchów wybrała najkorzystniejszą ofertę na przebudowanie drogi gminnej w miejscowości Macew. Wykonawcą została firma KAREX z Kalisza. Kryterium wyboru była najniższa cena. Wartość robót wyniesie 236 tys. zł. Zakres rzeczowy...

czytaj więcej »

27 lipca 2012 10:46 | Inwestycje realizowane

Ścieżka rowerowa na ulicy A. Mickiewicza w Gołuchowie

Gmina Gołuchów podpisała umowę na wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza w Gołuchowie. Przebudowa polega na uzupełnieniu odwodnienia oraz budowie ścieżki rowerowej, od ulicy Żeromskiego do ulicy Akacjowej. Inwestycja ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów,...

czytaj więcej »

27 lipca 2012 10:39 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej z Gołuchów do Kajewa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG dokona przebudowy drogi z Gołuchowa do Kajewa, tzw. „Kajówki”. Prace obejmą odcinek 1,6 km, od skrzyżowania z ulicą Osiedlową do skrzyżowania w Kajewie. Wyremontowana zostanie już istniejąca podbudowa, następnie...

czytaj więcej »

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa targowiska w Gołuchowie

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane na terenie dotychczasowego „targowiska”. Wykonawcą prac będzie kaliskie przedsiębiorstwo BUDMAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, Kalisz; które zostało wybrane w toku prowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja polegać będzie...

czytaj więcej »

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Budowa świetlicy wiejskiej w Szkudli

Urząd Gminy w Gołuchowie ogłosił przetarg na budowę świetlicy w Szkudli. Jest to znaczna inwestycja zarówno pod względem finansowym jak i budowlanym, dlatego koniec realizacji przewidywany jest na przyszły rok. Budowana świetlica będzie miała za zadanie zaspokojenie potrzeb kulturalnych...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:45 | Inwestycje realizowane

Dostawa i montaż placu zabaw w Gołuchowskim Ośrodku Turystki i Sportu

W lipcu br. na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Budowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Będzie miejscem bezpiecznej zabawy i aktywnego rozwoju fizyczno-społecznego dla wszystkich małych mieszkańców naszej...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Polna

Kolejną przebudowywaną drogą w naszej gminie jest ulica Polna w miejscowości Kościelna Wieś. Wartość inwestycji wynosi 94 668,73 zł brutto. Prace na odcinku 0,565 km wykonywane zostaną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, z/s Ociąż,...

czytaj więcej »