Inwestycje realizowane

02 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Remont Sali wiejskiej w Kucharkach

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Prace remontowe rozpoczęte w lutym 2010 r. polegały na zmianie pokrycia dachowego blachą powlekaną trapezowa. Wykonano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Powstał nowy stropodach z...

czytaj więcej »

01 czerwca 2010 11:51 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś zlewnia A, B, C, E

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007- 2013. Koszt realizacji inwestycji to 7.067.206,12 zł Budowę rozpoczęto...

czytaj więcej »