Inwestycje realizowane

07 maja 2014 14:07 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Kopczyńskiego

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy ulicy Kopczyńskiego w Gołuchowie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do posesji nr 14. Zakres rzeczowy prac obejmował odwodnienie drogi, montaż...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:59 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie

W miejscowości Krzywosądów rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pod nazwą „Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:55 | Inwestycje realizowane

Chodniki w centralnej części miejscowości Jedlec

W 2013 roku została przebudowana również droga w centralnej części miejscowości Jedlec. Wykonano chodniki przy drodze, na odcinku od sklepu do zabudowań wielorodzinnych – 200 m chodnika o szerokości 2 m oraz 80 m o szerokości 1,5 m. Nowy odcinek chodnika w połączeniu z istniejącym...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:54 | Inwestycje realizowane

Przebudowa dróg gminnych w Kościelnej Wsi

W 2013 roku, w Kościelnej Wsi przebudowano kilka ulic położonych w jednej z najstarszych części miejscowości, tj. ulicę Krótką, Strumykową oraz Okrężną. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: - ulica Okrężna, przebudowa drogi o dł. 258 m i szer. jezdni 3,5 m, nawierzchnia...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa boiska sportowego oraz budowa bieżni w Gołuchowie

W drugiej połowie 2013 roku wykonano przebudowę boiska sportowego w Gołuchowie oraz wybudowano na terenie obiektu bieżnię o nawierzchni poliuretanowej. Wykonawców inwestycji wyłoniono w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcą bieżni została...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 16:23 | Inwestycje realizowane

Zakończona została przebudowa Szkoły w Kucharkach

Zakończona została przebudowa starego budynku szkoły w miejscowości Kucharki, która była realizowana w ramach Projektu pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. W ramach przeprowadzonego...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 16:07 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Kościuszki w Gołuchowie

W Gołuchowie przebudowano odcinek ul. Kościuszki, od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Kopczyńskiego. Przebudowa została wykonana przez przedsiębiorstwo WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 16:06 | Inwestycje realizowane

Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi

W 2013 roku wybudowano kolejny odcinek drogi gminnej, o długości 135 m, w miejscowości Kościelna Wieś. Droga zlokalizowana jest na osiedlu Panorama Park, na działce 977/23. Wykonawcą budowy drogi było przedsiębiorstwo WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 16:03 | Inwestycje realizowane

Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gołuchów

W 2013 roku Gmina Gołuchów ogłosiła dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej. Ogłoszenie z dnia 13.09.2013 roku dotyczy zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła, Kucharki, Czechel,...

czytaj więcej »