Inwestycje realizowane

18 grudnia 2017 10:46 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie części placu przykościelnego w Tursku

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Tursko. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: roboty ziemne, wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy betonowej grubości 18 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm i montaż krawężników na ławie...

czytaj więcej »

15 listopada 2017 08:06 | Inwestycje realizowane

Zakończenie przebudowy drogi gminnej Jedlec – Gołuchów - ETAP I

Zakończyła się przebudowa drogi łączącej dwie miejscowości Jedlec i Gołuchów. Zakres przebudowy dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego obejmował wykonanie drogi o dł. 0,974 m, szerokości 4,00 m. Wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano podbudowę...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:59 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Jedlec – Gołuchów – ETAP I

Rozpoczął się I etap przebudowy drogi na odcinku Jedlec – Gołuchów. Zakres wykonywanych prac obejmie: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi – warstwa wiążąca o strukturze zamkniętej. Wykonawca...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Kościelna Wieś. Zakres rzeczowy obejmował: - roboty ziemne, - wykonanie regulacji pionowej studzienek, -roboty rozbiórkowe płyty betonowej szamba, - wywiezienie gruzu na składowisko, -zasypanie szamba z zagęszczeniem, - przebudowa istniejących...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:55 | Inwestycje realizowane

Budowa wiaty garażowej w miejscowości Kuchary

W miejscowości Kuchary przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej została postawiona wiata garażowa dla samochodu pożarniczego. Zakres prac obejmował: - wykonanie stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji drewnianej, - wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wykonawcą...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:51 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego

W miejscowości Gołuchów przebudowana została ulica Borowskiego. Zakres prac obejmował m. in.: - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej, - ustawienie krawężnika, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów,...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:50 | Inwestycje realizowane

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego w sali wiejskiej w Jedlcu

W sali wiejskiej w miejscowości Jedlec zostały wykonane prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego. Zakres prac obejmował: 1. Instalację c.o. - przebicie otworów w ścianach - przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:47 | Inwestycje realizowane

Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie

Zakres wykonywanych prac objął: - demontaż istniejącego pomostu, - montaż konstrukcji z pływaków, - montaż drewnianego podestu pomostu, - montaż drabinek oraz stanowiska ratowniczego Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DEKAR Dariusz...

czytaj więcej »

30 grudnia 2016 13:13 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec - etap 1

W miejscowości Jedlec zakończony został pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej. Etapem tym objęto tereny najbardziej zwartej zabudowy, czyli teren drogi do kościoła, centrum wsi, teren przy tzw. „czarnej drodze”, częściowo przy drodze powiatowej w kierunku Turska oraz przy drodze...

czytaj więcej »

25 listopada 2016 09:32 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka w Gołuchowie

W miejscowości Gołuchów przebudowane zostały ulice Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie na ulicy Żeromskiego i Asnyka nowej warstwy ścieralnej, parkingu przy boisku, częściowo chodników przy drodze oraz wjazdów na posesje. Dodatkowo...

czytaj więcej »