Inwestycje realizowane

18 listopada 2016 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Słoneczna

W miejscowości Kościelna Wieś, na ulicy Słonecznej wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem o grubości 5 cm. Pobocza wzdłuż drogi zostały utwardzone kruszywem. Długość przebudowanego...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Kucharach

W miejscowości Kuchary przebudowano drogę, na odcinku od placu przedsiębiorstwa Agro-Rami w kierunku parku. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie podbudowy drogi z kruszywa oraz nawierzchni drogi składającej się z 4 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej. Pobocza wzdłuż drogi...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:08 | Inwestycje realizowane

Budowa drogi w Kościelnej Wsi, osiedle Panorama Park

W miejscowości Kościelna Wieś wybudowano kolejny odcinek drogi gminnej na osiedlu Panorama Park – działka nr 977/23. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie drogi o szer. 6 m z powierzchni z kostki brukowej. Przy wybudowanej drodze wykonano także chodnik dla pieszych oraz miejsca postojowe...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 08:48 | Inwestycje realizowane

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Kucharach

Zakończyła się budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach. W ramach prowadzonych prac położone zostały także częściowo nowe wykładziny wewnątrz obiektu. Zakres rzeczowy obejmował...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 12:43 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś

Zakończona została przebudowa ulicy Lotniczej w m. Kościelnej Wsi. Zakres rzeczowy przebudowy obejmował wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 m, z miejscowymi poszerzeniami na mijankach i na łukach drogi, na odcinku 1426 m, czyli od ulicy Poznańskiej do ulicy Długiej. Wzdłuż drogi wykonano...

czytaj więcej »

19 października 2015 12:55 | Inwestycje realizowane

Remont drogi gminnej w Jedlcu

Zakończony został również remont drogi gminnej w miejscowości Jedlec, działka nr 131 i 132. Jest to odcinek drogi, odchodzący od drogi przy kościele w prawo, w kierunku pól. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest drogą dojazdową do gruntów rolnych....

czytaj więcej »

19 października 2015 12:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, działka nr 1021. Jest to odcinek wzdłuż ogrodzenia cmentarza w kierunku miejscowego placu zabaw. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest droga dojazdową do gruntów rolnych. Docelowo...

czytaj więcej »

07 września 2015 07:55 | Inwestycje realizowane

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kościelnej Wsi

Z dniem 1 września dzieci w miejscowości Kościelna Wieś rozpoczęły naukę w nowo dobudowanym pomieszczeniu budynku w którym mieści się zespół szkolno-przedszkolny. Zakres rzeczowy obejmował dobudowę do istniejącego budynku pomieszczenia stanowiącego salę oraz pomieszczenia...

czytaj więcej »

07 września 2015 07:50 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kajew

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kajew. W ramach prac wykonano odcinek, który rozpoczął się od zjazdu z drogi powiatowej Bielawy – Ludwina, przy budynku przedszkola i dalej w kierunku drogi łączącej wsie Cieśle i Wszołów. Zakres przebudowy objął...

czytaj więcej »

19 czerwca 2015 13:09 | Inwestycje realizowane

Zakończono budowę PSZOK-u w Gołuchowie

Zakończyła się budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 294 006,68 zł. Wyposażenie obiektu zostało dostarczone przez Przedsiębiorstwo „STALPROFIL” z miejscowości Miechucino. Koszt wyposażenia...

czytaj więcej »