Inwestycje realizowane

16 czerwca 2015 10:33 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław. Zakres przebudowy obejmował wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową oraz ułożenie na dotychczasowym odcinku drogi gruntowej jezdni z nawierzchni bitumicznej. Długość przebudowanej drogi – 103 m. Zadanie zostało...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:21 | Inwestycje realizowane

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Szkudli

W miejscowości Szkudła wykonano 118 m przykanalików oraz 5 studni kanalizacyjnych. Koszt zadania – 14 914,86 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:21 | Inwestycje realizowane

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś wykonano - 134 m przykanalików sieci kanalizacyjnej, 19 studni przelotowych i przyłączeniowych oraz 16 przyłączy do posesji. Koszt zadania – 34 977,69 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:20 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie – ulica Gorgolewskiego

W Gołuchowie przy ulicy Gorgolewskiego wykonano 72 m kanału kanalizacji deszczowej wraz z 4 studzienkami. Przeprowadzone roboty wymagały odtworzenia nawierzchni parkingu z kostki betonowej. Koszt zadania – 33 685,47 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:20 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi – ulica Boczna

Zadanie objęło wykonanie kanału kanalizacji deszczowej o długości 169 m, 3 studzienek kanalizacyjnych oraz 4 wpustów ulicznych. Koszt zadania – 27 006,48 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:19 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Karsach

Prace dotyczyły wykonania 272 m kanału kanalizacji deszczowej wraz z 21 studzienkami ściekowymi. Prace wymagały wykonania również 147 m drenażu i odtworzenia nawierzchni drogi gminnej. Koszt zadania – 101 971,66 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:19 | Inwestycje realizowane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kościelnej Wsi – osiedle Panorama

W ramach inwestycji wykonano 128 m sieci wodociągowej oraz 109 m sieci kanalizacji sanitarnej z 2 studzienkami kanalizacyjnymi. Koszt zadania – 34 565,55 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:20 | Inwestycje realizowane

Budowa chodnika w Czechlu

W 2014 roku również przy drodze gminnej w miejscowości Czechel wykonano ok. 100 m odcinek chodnika dla pieszych. Nawierzchnia chodnika wykonana została z kostki brukowej o gr. 6 cm. Koszt zadania – 16 752,56 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:18 | Inwestycje realizowane

Budowa chodnika w Karsach

W miejscowości Karsy przy drodze gminnej wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku 160 m, o szerokości 1,5 m. Przebudowa objęła również wykonanie nawierzchni na istniejących wjazdach na posesję z kostki betonowej o gr. 8 cm. Koszt zadania – 26 165,34 zł. Zadanie wykonane zostało...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:17 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Różanej w Kościelnej Wsi

W 2014 roku przebudowana została ulica Różana w Kościelnej Wsi. Przeprowadzone roboty polegały na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowany odcinek stanowi 150 m, początkowe 26 m drogi posiada szerokość 5 m, i pełni zadanie mijanki przy skrzyżowaniu....

czytaj więcej »