Inwestycje realizowane

02 stycznia 2015 11:29 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi

W 2014 roku wykonana została przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi. Przeprowadzone roboty objęły wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej. Wykonano również kanalizację deszczową. Koszt wykonanej przebudowy...

czytaj więcej »

30 grudnia 2014 10:26 | Inwestycje realizowane

Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec

Inwestycje została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają...

czytaj więcej »

28 października 2014 10:49 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Szkudła - Kucharki

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza, zakończyło przebudowę drogi gminnej, która łączy dwie miejscowości: Szkudłę i Kucharki. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię asfaltową o szer. 3 m z umocnionymi poboczami o szer. 75 cm. Koszt całkowity przebudowy drogi...

czytaj więcej »

28 października 2014 10:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Bocznej w Kościelnej Wsi

Zakończona została przebudowa ulicy Bocznej, w miejscowości Kościelna Wieś. Zakres przebudowy obejmował wykonanie drogi o dł. 290 m o nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano wzmocnienia skarpy płytami ażurowymi w celu zapobiegnięcia osuwania się ziemi. Zadanie zostało wykonane przez Zakład...

czytaj więcej »

07 października 2014 14:13 | Inwestycje realizowane

Nowe place zabaw w Gminie Gołuchów

Aktualizacja tekstu opublikowanego 22 maja 2014 r. Najmłodsi mieszkańcy miejscowości Pleszówka, Szkudła, Kajew, Karsy i Czechel korzystają już z nowo powstałych placów zabaw na terenie ich wsi. Miejsca do zabaw wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami zapewniającymi...

czytaj więcej »

07 października 2014 13:59 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi na Polesiu w miejscowości Kuchary

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza, zakończyło przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuchary, na tzw. Polesiu. Zakres przebudowy obejmował wykonanie drogi o szer. 4 m i dł. 435 m. Droga została wykonana z powierzchni bitumicznej z obustronnie utwardzonymi poboczami o...

czytaj więcej »

30 lipca 2014 12:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła i Kucharki

Rozpoczęła się przebudowa drogi w miejscowości Szkudła i Kucharki. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza. Wartość udzielonego zamówienia...

czytaj więcej »

30 lipca 2014 12:55 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kucharach – na tzw. Polesie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza. Wartość udzielonego...

czytaj więcej »

22 maja 2014 09:54 | Inwestycje realizowane

Nowe place zabaw w Gminie Gołuchów

Gmina Gołuchówpozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają...

czytaj więcej »