Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

30 czerwca 2011 08:01

Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350.

Remont rozpoczęty w maju 2011 r. obejmuje likwidację osunięć drogi tłuczniowej, wyrównanie i wyprofilowanie równiarką nawierzchni tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, odmulenie mechaniczne cieków, odbudowa rowu, umocnienie skarp przy przepustach płytami żelbetowymi. Koszt robót remontowych  96.220,12 zł i jest dofinansowany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.