Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:46 | Inwestycje realizowane

Ciąg pieszo – jezdny wraz z włączeniem do istniejącej drogi gminnej w Żychlinie

Inwestycja zrealizowana w 2010 roku polegająca na budowie ciągu pieszojezdnego obejmowała wykonanie pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego.   Szerokość jezdni  3,0 m  na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do początku budynku- zwiększona do 4,0 m.  Inwestycja  objęła również budowę studni ściekowej z przykanalikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł  59.705,00 zł i jest finansowany z budżetu Gminy Gołuchów.

Przeczytano: 2408 razy.

Wydrukuj

Do góry