Inwestycje realizowane

07 maja 2014 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa boiska sportowego oraz budowa bieżni w Gołuchowie

 W drugiej połowie 2013 roku wykonano przebudowę boiska sportowego w Gołuchowie oraz wybudowano na terenie obiektu bieżnię o nawierzchni poliuretanowej.

Wykonawców inwestycji wyłoniono w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcą bieżni została firma WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek, z którą podpisano umowę w dniu 30.08.2013 roku na kwotę 130 041,27 zł. W ramach przetargu złożono 4 oferty, najdroższa złożona została przez DAWAR Sport Sp. z o.o. z Poznania -  167 289,27 zł.

W ramach budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej dokonano rozbiórki istniejącej bieżni, która była wykonana z żużla. Wykonano roboty ziemne, zamontowano krawężniki, położono warstwę odsączająca o powierzchni 15 cm, następnie kolejne 15 cm nawierzchni betonowej betonu jamistego. Wierzchnia powłoka bieżni wykonana została z poliuretanu w formie natrysku warstwy granulatu SBR gr. 10-11 mm oraz warstwy granulatu EPDM gr. 2-3 mm. W ostatniej fazie dokonano malowania linii, montażu belki do skoku w dal oraz zeskoczni skoku w dal. Wybudowana bieżni składa się z 4 torów. 

Natomiast przebudowy boiska, zgodnie z umową z dnia 17.09.2013 roku, dokonało konsorcjum firm: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno-Zdrój oraz Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „Chojnaccy” Witaszów Górny 15, 58-100 Świdnica. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, wykonawca zaoferował kwotę 275 763,32 zł, natomiast w drugiej ofercie złożonej przez Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” z Leszna, zaoferowano cenę 347 924,13 zł.

Zakres rzeczowy przebudowy boiska obejmował remont płyty boiska, wymianę bramek do piłki nożnej, piłkochwytów. Wykonano ogrodzenie panelowe zewnętrzne o wysokości 2,0 m oraz wewnętrzne o wysokości 1,2 m i 2,0 m. Zainstalowane zostało odwodnienie oraz dokonano siewu nowej trawy. Wydzielono sektory dla gości i gospodarzy.

W rezultacie koszt przebudowy boiska sportowego w Gołuchowie wyniósł 275 763,32 zł, a  budowy bieżni – 130 041,27 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 405 804,59 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 153 500 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Przeczytano: 2354 razy.

Wydrukuj

Do góry