Wydawnictwa promocyjne

 okladka2019jpg [90x127]

Książka „Kuchary, Macew, Popówek dawniej i dziś” Stanisława Małyszki jest owocem kilkuletniej, intensywnej pracy autora oraz zaangażowania wielu innych osób, w tym przede wszystkim mieszkańców Kuchar, Macewa i Popówka, którzy chętnie dzielili się z autorem wspomnieniami oraz rodzinnymi zbiorami fotografii i dokumentów, na bazie których zbudowano w książce obraz wsi i zamieszkujących ją ludzi.

Mieszkańcom tytułowych Kuchar, Macewa i Popówka przyszło żyć w wyjątkowym momencie dziejów, kiedy to na karty książki przelana została historia przodków, historia praojców, dzieje rodzinnych wsi od pierwszych pisemnych wzmianek o tych terenach, aż do dnia dzisiejszego. A współcześnie żyjący mieszkańcy tych terenów stali się pewnego rodzaju pomostem łączącym przeszłość z przyszłością. Ich zadaniem jest z kolei przekazywanie tej spuścizny historycznej kolejnym pokoleniom w celu budowania ich tożsamości. 

Spotkanie – premiera odbyło się 1 grudnia 2019 r. w Sali Wiejskiej w Kucharach.

pdfpng [40x48] 

pobierz

 zubrzyk2018jpg [90x64]

Kolorowanka: „Żubrzyk zwiedza Gołuchów”

Mały Żubrzyk, z gołuchowskiej Pokazowej Zagrody Zwierząt, słysząc zachwyt dzieci, odwiedzających jego Zagrodę, nad urokami Gołuchowa, postanawia pewnego dnia wyruszyć i osobiście zwiedzić te wszystkie miejsca. Na kolejnych kartach kolorowanki obserwować możemy jego wizytę w zamku, Muzeum Leśnictwa, widzimy jak odpoczywa pod Dębem Jana, podziwia głaz narzutowy, jeździ na rowerze, aktywnie wypoczywa nad gołuchowskim jeziorem aby pod koniec dnia, pełen wrażeń wrócić do swojej Zagrody.

Żubrzyk jest bohaterem kolorowanki, pojawia się na każdej z jej kart, prezentując uroki Gołuchowa. Rymowany tekst pozwala poznać dziedzictwo kulturowo-przyrodniczo-turystyczne Gołuchowa i edukować najmłodszych w tym zakresie.  

pobierz
pobierz
  
 witkowskijpg [86x120]

„Gmina Gołuchów w pastelach i rysunkach Józefa Witkowskiego.”

Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”, w 2018 r. wznowiło wydawnictwo pt. „Gmina Gołuchów w pastelach i rysunkach Józefa Witkowskiego.” Jest to teka zawierająca 15 replik prac lokalnego artysty Józefa Witkowskiego. Jak zapisano w materiale promocyjnym: ”Tematem większości prac Józefa Witkowskiego był Gołuchów. Jego pejzaże łączą w niepowtarzalny sposób piękno gołuchowskiej architektury z otaczającą przyrodą.

Józef Witkowski był samoukiem – sam doskonalił swój warsztat pracy. Od rysunków na skrawkach szarego papieru w dzieciństwie, po dojrzałe prace malarskie poszukiwał własnej formy przekazu doznań i uczuć. Stosował różne, często łączone techniki plastyczne. Kochał grafikę. Lubił eksperymentować.

Nie ubił mówić o sobie, wolał wypowiadać się barwą, linią, kształtem.

Spoczywa na gołuchowskim cmentarzu, naprzeciwko grobu Adama Kubaszewskiego – ogrodnika hrabiny Działyńskiej, którego popiersie wykute w piaskowcu było jedną z jego ostatnich prac.”

 pobierz
pobierz
 plakat_b3plakatjpg [84x120]

Książka pt. „Przydrożne znak wiary na terenie gminy Gołuchów” autorstwa Stanisława Małyszko, jest kolejną publikacją poświęconą naszemu mikroregionowi. Tym razem to swoista synteza i zarazem bardzo udana inwentaryzacja przydrożnych krzyży, kapliczek i figurek, stanowiących nieodłączny element naszego krajobrazu. Ukazane zostały one na tle dziejów tego terenu, w powiązaniu z życiem religijnym, kulturalnym i społecznym. Premiera książki miała miejsce 10 września 2017 r. w kościele p.w. Św. Trójcy w Kucharkach (gmina Gołuchów).

Publikację wydano ze środków Samorządu Gminy Gołuchów, Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie. Nadmienić należy, że autor, na dokończenie prac i napisanie książki otrzymał również stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

pobierz
pobierz
 
 

Folder: Zespół Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI”, 1976-2016, został wydany przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie na okoliczność 40-lecia Zespołu. Jest on próbą podsumowania barwnej historii działalności Zespołu i podkreślenia ich wkładu w pielęgnowanie tradycji ludowych południowej wielkopolski wpisanej w dzieje wsi  Żychlin i Krzywosądów. Zespół Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI” swój jubileusz świętował 25 września 2016 r.

pobierz
pobierz
 
 jedlec_1.jpg [90x120]

„Jedlec na przestrzeni wieków” - Stanisława Małyszko

„Stanisław Małyszko przedstawił czytelnikom pracę niezwykłą”.  Takim zdaniem odnoszącym się do monografii „Jedlec na przestrzeni wieków”, rozpoczyna Zofia Kurzawa swoją recenzję opublikowaną w „Kronice Wielkopolski” (nr 4 (136), 2010 r.).  Nie ma się wiec co dziwić, że ta książka cieszyła się  od samego początku dużym zainteresowaniem czytelników i jej nakład szybko się wyczerpał.

 pobierz
pobierz
 
 kucharkijpg [90x120]

„Czechel, Czermink, Kucharki, Szudła – zarys dziejów”

to kolejna pozycja książkowa, na kartach której opisane są dzieje miejscowości  wchodzących w skład gminy Gołuchów.  To już czwarta książka, po publikacjach „Jedlec na przestrzeni wieków” (wydanie I – 2009 oraz wydanie II, poszerzone, 2014), „Z dziejów Krzywosądowa i okolic” (2010) oraz „ Tursko i okolice” (2012), wydana staraniem Samorządu Gminy Gołuchów. Do współpracy w  ich napisania udało się zaprosić  Stanisława Małyszko – wieloletniego pracownika służby ochrony zabytków, etnografa i archiwistę, badacza budownictwa i architektury majątków ziemskich, cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych, budownictwa ludowego, a także dziejów wsi i majątków położonych w powiatach: pleszewskim, kaliskim, ostrowskim, krotoszyńskim i jarocińskim. Drukiem ukazało się jego 8 książek naukowych lub popularno-naukowych, a także kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych i folderów.
Publikacja ta jest cenną próbą ocalenia dla przyszłych pokoleń historii naszych przodków,  dziejów ziem, terenów, którymi dzisiaj gospodarujemy. Autor kreśli w niej bogatą panoramę życia wsi na przestrzeni wieków, prezentując  zarazem wiele wydarzeń widzianych oczami ich mieszkańców. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, która utożsamia się w pełni ze swoją „małą ojczyzną”.

 pobierz
pobierz
  

 

tursko_i_okolice.jpg [90x120]

Tursko i okolice

Tursko i okolice autorstwa Stanisława Małyszki jest trzecim z kolei wydawnictwem tegoż autora, poświęconym dziejom miejscowości wchodzących w skład Gminy Gołuchów. Wcześniej ukazały się:  Jedlec na przestrzeni wieków i Z dziejów Krzywosądowa i okolic. Lektura monografii pozwoli poznać dzieje tytułowego Turska oraz okolicznych wsi: Bielaw, Bogusławia, Bogusławic, Pleszówki i przysiółka Turowy – od czasów prehistorycznych, aż do współczesności. Książka będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którym bliska jest wielkopolska wieś, ziemia pleszewska, rody ziemiańskie, kult Maryjny czy kultura ludowa.

 
  Gołuchów – odkryj swój „Ziemski Raj”

Izabella z Czartoryskich Działyńska, właścicielka dóbr gołuchowskich, stworzyła tam swój „Ziemski Raj”. Dzisiaj, zapraszamy do Gołuchowa po to, aby każdy, odkrył tam choć cząstkę rajskiego ogrodu. Można znaleźć ją spacerując po parku, zwiedzając Zamek czy Muzeum Leśnictwa, niektórzy z pewnością znajdą ją na piaszczystej plaży w upalny letni dzień. Ponadto folder zaprasza do rozsmakowania się wielkopolską kuchnią serwowaną w gołuchowskich restauracjach oraz do wypoczywania w hotelach,  pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy.
pobierz
pobierz
 
  „Te Turskie zegary głośno biją…” już 40 lat. Regionalny Zespół Pieśni i tańca „Tursko” 1971 – 2011

To publikacja promująca dorobek artystyczny najstarszego zespołu ludowego w południowej Wielkopolsce. W roku Jubileuszu Zespół liczy 50 tancerek i tancerzy. Barwne, wirujące spódnice, haftowane kryzy i czepce, trzask bata, ludowa muzyka – to wizerunek Zespołu prezentowany w folderze. Najlepiej jednak wybrać się na pokaz grupy i delektować się żywym, autentycznym folklorem.
 pobierz
pobierz
„Z dziejów Krzywosądowa i okolic” - Stanisława Małyszko

Publikacja, jest kolejnym, po książce „Jedlec na przestrzeni wieków” autorstwa Stanisława Małyszki, wydawnictwem przybliżającym mieszkańcom gminy Gołuchów ich korzenie. Na jej stronach ukazano szeroką panoramę ponad osiemsetletniej historii nie tylko Krzywosądowa, ale także południowo – zachodniej części gminy Gołuchów i okolicznych terenów, od czasów prehistorycznych do współczesności.  Książka została wydana na okoliczność 800-lecia miejscowości Krzywosądów. Stanisław Małyszko, autor monografii to historyk i etnograf, badacz dziejów Kalisza i okolic, pracownik Kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
pobierz
pobierz
  „Jedlec na przestrzeni wieków” - Stanisława Małyszko

To publikacja traktująca o dziejach miejscowości Jedlec  od czasów najdawniejszych, prehistorycznych, aż do obecnych.  Autorem jest Stanisław Małyszko - historyk i etnograf, badacz dziejów Kalisza i okolic.  Monografia powstała na okoliczność Jubileuszu 700-lecia miejscowości, jaki świętowano w 2009 r. Jej pomysłodawcą był mieszkaniec Jedlca – Sylwester Woźniak. Publikacja spełnia wymogi opracowania naukowego będąc jednocześnie dla czytelnika sentymentalną podróżą w głąb czasów, możliwością poznania losów przodków i ich dokonań w malowniczo położonej nad rzeką Prosną miejscowości Jedlec.
pobierz
pobierz
etui.jpg [90x120] „Impresje jedleckie w pracach Rafała Walendowskiego”

To kolekcja  pocztówek obrazująca wieś Jedlec. Znaleźć tam można akwarele i pastele przedstawiające m.in. Kościół pw. Św. Floriana, budynek dawnej szkoły, zabudowę podworską jak również krajobraz nadprośniańskich łąk.  Autorem prac jest gołuchowski plastyk Rafał Walendowski, www.rafalwalendowski.com Zbiór pocztówek został wydany na okoliczność Jubileuszu 700-lecia miejscowości Jedlec, jaki świętowano w 2009 roku.
pobierz
pobierz
  LKS Gołuchów Razem przez 60 lat

Folder, wydany na okoliczność Jubileuszu 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego Gołuchów, jest podróżą po historii organizacji i tworzących ją sportowców. Zaczęło się w 1946 od LZS….od lekkoatletyki, siatkówki, piłki ręcznej. Do dziś kontynuowana i rozwijana jest sekcja tenisa stołowego i piłki nożnej. W folderze opisane są największe sukcesy i najlepsi sportowcy gminy Gołuchów.
 pobierz
pobierz
  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” 1971 – 2006

Folder wydany na okoliczność 35-lecia Zespołu. Opowiada o wysiłku wielu mieszkańców Turska, którym przyświecała idea kultywowania rdzennych tradycji ludowych i pielęgnowania folkloru wielkopolskiej wsi. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje o największych osiągnięciach zespołu, dokumentację fotograficzną oraz treść utworów rozbrzmiewających od 35 lat w Tursku. Folder w polskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej.
pobierz
pobierz
  Gołuchów perła południowej Wielkopolski

Wydawnictwo stworzone z myślą o turystach odwiedzających gminę Gołuchów. Znajdą oni w nim kompleksowe informacje o atrakcjach turystycznych ziemi gołuchowskiej. Cenny z punktu widzenia turysty jest również opis bazy noclegowej i gastronomicznej oraz mapa turystyczna Gołuchowa. Folder w polskiej i niemieckiej wersji językowej.
 pobierz
pobierz
Gmina Gołuchów

To pierwszy folder kompleksowo opisujący turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze walory gminy. Ponadto znaleźć w nim można informacje o imprezach kulturalnych, działających na terenie gminy zespołach folklorystycznych, o gminach partnerskich Gołuchowa, działalności i sukcesach gołuchowskich sportowców.

pobierz
pobierz
Kościelna Wieś 1124-2004

Publikacja przygotowana na okoliczność 800 - lecia miejscowości. Chronologicznie opisuje najważniejsze wydarzenia z historii wsi. Podkreśla rolę instytucji, organizacji i działalności mieszkańców w momencie świętowania uroczystości jubileuszowych.
pobierz
pobierz
Jubileusz 5–lecia współpracy partnerskiej gminy Gołuchów i miasta Kláštor pod Znievom

Inspiracją do wydania publikacji był Jubileusz 5-lecia współpracy Gminy Gołuchów i Miasta Kláštor pod Znievom. W ciągu zaledwie kilku lat, partnerstwo polsko – słowackie, zainicjowane przez samorząd, zaowocowało współpracą szkół, strażaków, sportowców, stowarzyszeń, wymianą młodzieży. Folder jest upamiętnieniem licznych partnerskich projektów.
pobierz
pobierz