Wydawnictwa promocyjne

 jedlec_1.jpg [90x120]

„Jedlec na przestrzeni wieków” - Stanisława Małyszko

„Stanisław Małyszko przedstawił czytelnikom pracę niezwykłą”.  Takim zdaniem odnoszącym się do monografii „Jedlec na przestrzeni wieków”, rozpoczyna Zofia Kurzawa swoją recenzję opublikowaną w „Kronice Wielkopolski” (nr 4 (136), 2010 r.).  Nie ma się wiec co dziwić, że ta książka cieszyła się  od samego początku dużym zainteresowaniem czytelników i jej nakład szybko się wyczerpał.

 pobierz
pobierz
 
 kucharkijpg [90x120]

„Czechel, Czermink, Kucharki, Szudła – zarys dziejów”

to kolejna pozycja książkowa, na kartach której opisane są dzieje miejscowości  wchodzących w skład gminy Gołuchów.  To już czwarta książka, po publikacjach „Jedlec na przestrzeni wieków” (wydanie I – 2009 oraz wydanie II, poszerzone, 2014), „Z dziejów Krzywosądowa i okolic” (2010) oraz „ Tursko i okolice” (2012), wydana staraniem Samorządu Gminy Gołuchów. Do współpracy w  ich napisania udało się zaprosić  Stanisława Małyszko – wieloletniego pracownika służby ochrony zabytków, etnografa i archiwistę, badacza budownictwa i architektury majątków ziemskich, cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych, budownictwa ludowego, a także dziejów wsi i majątków położonych w powiatach: pleszewskim, kaliskim, ostrowskim, krotoszyńskim i jarocińskim. Drukiem ukazało się jego 8 książek naukowych lub popularno-naukowych, a także kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych i folderów.
Publikacja ta jest cenną próbą ocalenia dla przyszłych pokoleń historii naszych przodków,  dziejów ziem, terenów, którymi dzisiaj gospodarujemy. Autor kreśli w niej bogatą panoramę życia wsi na przestrzeni wieków, prezentując  zarazem wiele wydarzeń widzianych oczami ich mieszkańców. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, która utożsamia się w pełni ze swoją „małą ojczyzną”.

 pobierz
pobierz
  

 

tursko_i_okolice.jpg [90x120]

Tursko i okolice

Tursko i okolice autorstwa Stanisława Małyszki jest trzecim z kolei wydawnictwem tegoż autora, poświęconym dziejom miejscowości wchodzących w skład Gminy Gołuchów. Wcześniej ukazały się:  Jedlec na przestrzeni wieków i Z dziejów Krzywosądowa i okolic. Lektura monografii pozwoli poznać dzieje tytułowego Turska oraz okolicznych wsi: Bielaw, Bogusławia, Bogusławic, Pleszówki i przysiółka Turowy – od czasów prehistorycznych, aż do współczesności. Książka będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którym bliska jest wielkopolska wieś, ziemia pleszewska, rody ziemiańskie, kult Maryjny czy kultura ludowa.

 
  Gołuchów – odkryj swój „Ziemski Raj”

Izabella z Czartoryskich Działyńska, właścicielka dóbr gołuchowskich, stworzyła tam swój „Ziemski Raj”. Dzisiaj, zapraszamy do Gołuchowa po to, aby każdy, odkrył tam choć cząstkę rajskiego ogrodu. Można znaleźć ją spacerując po parku, zwiedzając Zamek czy Muzeum Leśnictwa, niektórzy z pewnością znajdą ją na piaszczystej plaży w upalny letni dzień. Ponadto folder zaprasza do rozsmakowania się wielkopolską kuchnią serwowaną w gołuchowskich restauracjach oraz do wypoczywania w hotelach,  pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy.
pobierz
pobierz
 
  „Te Turskie zegary głośno biją…” już 40 lat. Regionalny Zespół Pieśni i tańca „Tursko” 1971 – 2011

To publikacja promująca dorobek artystyczny najstarszego zespołu ludowego w południowej Wielkopolsce. W roku Jubileuszu Zespół liczy 50 tancerek i tancerzy. Barwne, wirujące spódnice, haftowane kryzy i czepce, trzask bata, ludowa muzyka – to wizerunek Zespołu prezentowany w folderze. Najlepiej jednak wybrać się na pokaz grupy i delektować się żywym, autentycznym folklorem.
 pobierz
pobierz
„Z dziejów Krzywosądowa i okolic” - Stanisława Małyszko

Publikacja, jest kolejnym, po książce „Jedlec na przestrzeni wieków” autorstwa Stanisława Małyszki, wydawnictwem przybliżającym mieszkańcom gminy Gołuchów ich korzenie. Na jej stronach ukazano szeroką panoramę ponad osiemsetletniej historii nie tylko Krzywosądowa, ale także południowo – zachodniej części gminy Gołuchów i okolicznych terenów, od czasów prehistorycznych do współczesności.  Książka została wydana na okoliczność 800-lecia miejscowości Krzywosądów. Stanisław Małyszko, autor monografii to historyk i etnograf, badacz dziejów Kalisza i okolic, pracownik Kaliskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
pobierz
pobierz
  „Jedlec na przestrzeni wieków” - Stanisława Małyszko

To publikacja traktująca o dziejach miejscowości Jedlec  od czasów najdawniejszych, prehistorycznych, aż do obecnych.  Autorem jest Stanisław Małyszko - historyk i etnograf, badacz dziejów Kalisza i okolic.  Monografia powstała na okoliczność Jubileuszu 700-lecia miejscowości, jaki świętowano w 2009 r. Jej pomysłodawcą był mieszkaniec Jedlca – Sylwester Woźniak. Publikacja spełnia wymogi opracowania naukowego będąc jednocześnie dla czytelnika sentymentalną podróżą w głąb czasów, możliwością poznania losów przodków i ich dokonań w malowniczo położonej nad rzeką Prosną miejscowości Jedlec.
pobierz
pobierz
etui.jpg [90x120] „Impresje jedleckie w pracach Rafała Walendowskiego”

To kolekcja  pocztówek obrazująca wieś Jedlec. Znaleźć tam można akwarele i pastele przedstawiające m.in. Kościół pw. Św. Floriana, budynek dawnej szkoły, zabudowę podworską jak również krajobraz nadprośniańskich łąk.  Autorem prac jest gołuchowski plastyk Rafał Walendowski, www.rafalwalendowski.com Zbiór pocztówek został wydany na okoliczność Jubileuszu 700-lecia miejscowości Jedlec, jaki świętowano w 2009 roku.
pobierz
pobierz
  LKS Gołuchów Razem przez 60 lat

Folder, wydany na okoliczność Jubileuszu 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego Gołuchów, jest podróżą po historii organizacji i tworzących ją sportowców. Zaczęło się w 1946 od LZS….od lekkoatletyki, siatkówki, piłki ręcznej. Do dziś kontynuowana i rozwijana jest sekcja tenisa stołowego i piłki nożnej. W folderze opisane są największe sukcesy i najlepsi sportowcy gminy Gołuchów.
 pobierz
pobierz
  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” 1971 – 2006

Folder wydany na okoliczność 35-lecia Zespołu. Opowiada o wysiłku wielu mieszkańców Turska, którym przyświecała idea kultywowania rdzennych tradycji ludowych i pielęgnowania folkloru wielkopolskiej wsi. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje o największych osiągnięciach zespołu, dokumentację fotograficzną oraz treść utworów rozbrzmiewających od 35 lat w Tursku. Folder w polskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej.
pobierz
pobierz
  Gołuchów perła południowej Wielkopolski

Wydawnictwo stworzone z myślą o turystach odwiedzających gminę Gołuchów. Znajdą oni w nim kompleksowe informacje o atrakcjach turystycznych ziemi gołuchowskiej. Cenny z punktu widzenia turysty jest również opis bazy noclegowej i gastronomicznej oraz mapa turystyczna Gołuchowa. Folder w polskiej i niemieckiej wersji językowej.
 pobierz
pobierz
Gmina Gołuchów

To pierwszy folder kompleksowo opisujący turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze walory gminy. Ponadto znaleźć w nim można informacje o imprezach kulturalnych, działających na terenie gminy zespołach folklorystycznych, o gminach partnerskich Gołuchowa, działalności i sukcesach gołuchowskich sportowców.

pobierz
pobierz
Kościelna Wieś 1124-2004

Publikacja przygotowana na okoliczność 800 - lecia miejscowości. Chronologicznie opisuje najważniejsze wydarzenia z historii wsi. Podkreśla rolę instytucji, organizacji i działalności mieszkańców w momencie świętowania uroczystości jubileuszowych.
pobierz
pobierz
Jubileusz 5–lecia współpracy partnerskiej gminy Gołuchów i miasta Kláštor pod Znievom

Inspiracją do wydania publikacji był Jubileusz 5-lecia współpracy Gminy Gołuchów i Miasta Kláštor pod Znievom. W ciągu zaledwie kilku lat, partnerstwo polsko – słowackie, zainicjowane przez samorząd, zaowocowało współpracą szkół, strażaków, sportowców, stowarzyszeń, wymianą młodzieży. Folder jest upamiętnieniem licznych partnerskich projektów.
pobierz
pobierz