Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Pawlak
 
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marian Wysocki
 
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Beata Szymoniak
 
Radny
Michał Balcer
 
Radny
Tomasz Ciesielski
 
Radny
Adam Gramala
 
Radny
Tomasz Karoń
 
Radny
Maksymilian Marek
 
Radny
Anna Miklaszewska
 
Radny
Adam Musiał
 
Radny
Mariusz Orłowski
 
Radny
Stanisław Podymski
 
Radny
Roman Rauhut
 
Radny
Agnieszka Rupiczak
 
Radny
Artur Tomczyk