Kontakt

Urząd Gminy
w Gołuchowie

 ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów

tel. 62 7617017

fax. 62 7617082

e-mail: gmina@goluchow.pl

NIP: 968-04-26-204

REGON: 000543953


Gmina Gołuchów

NIP: 608-008-39-58

REGON: 250855340

KOD TERYTORIALNY: 3020052

Godziny pracy:

 

poniedziałek: 7.30-16.30

wtorek: 7.30-15.30

środa: 7.30-15.30

czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.30

 

Konto bankowe:

 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/Gołuchów

94 8407 0003 0100 0101 2000 0001

 

 

 

 

 
 
Adresy elektronicznych skrzynek podawczych Urzędu Gminy w Gołuchowie w systemie E-PUAP:
 
/vef9te893q/skrytka

/vef9te893q/SkrytkaESP
 

 

 

Wójt Gminy

Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

Referat Finansowy

Referat Inwestycji

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i zarządzania kryzysowego

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich

Stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i kadrowych

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej

Stanowisko pracy ds. pożytku publicznego ochrony przeciwpożarowej i sportu

Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta

Pomoc administracyjna

Informatyk

Strażnik Gminny

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Wójta Gminy Gołuchów ds. Profilaktyki Uzależnień

Inspektor Ochrony Danych