Gospodarka

Misją wewnętrzną gminy Gołuchów jest tworzenie warunków do stałego zwiększania dochodów społeczności lokalnej z turystyki oraz podnoszenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.

Gmina wyznaczyła tereny pod budownictwo mieszkaniowe, aktywizację gospodarczą, elektrownie wiatrowe oraz rozwój turystyki. Ponad 80% powierzchni gminy wykorzystywana jest rolniczo. Bogactwo kulturowo przyrodnicze przesuwa jednak kierunek rozwoju gospodarczego w stronę sektora turystycznego. Atrakcyjna lokalizacja gminy Gołuchów otwiera kolejne szanse rozwoju ekonomicznego. Dobrze rozbudowana i ciągle modernizowana infrastruktura techniczna sprawia, że gmina Gołuchów to znakomite miejsce dla potencjalnych inwestorów. Dbamy o zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny otwarty na nowe technologie, przyjazny inicjatywom gospodarczym i środowisku. Wspieramy działania ułatwiające dostęp do zaplecza teleinformatycznego.