2. Cieśle

Opis terenu inwestycyjnego – Cieśle

Położenie

Nazwa lokalizacji

 

Tereny Aktywizacji Gospodarczej (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów w miejscowości Cieśle  zlokalizowane przy drodze powiatowej.

 

Miasto / Gmina

 

Gmina Gołuchów

 

Powiat

 

pleszewski

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia

 

ok. 56 ha

 

Maksymalna dostępna powierzchnia

ok. 56 ha

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Kierunek przeznaczenia

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołuchów

Teren oznaczony w studium symbolem U/P (tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

brak

Stopień pokrycia mpzp

0

Przeznaczenie w mpzp

brak

Rodzaj własności

Działki na terenie inwestycyjnym w miejscowości Cieśle należą do właścicieli prywatnych w 100%

Komunikacja

Dostęp do terenu inwestycyjnego poprzez istniejące drogi publiczne

Infrastruktura techniczna

Istnieje możliwość dostępu do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej