Napisz do wójta

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Gołuchów z siedzibą w Gołuchowie, przy ul. Lipowej 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie, pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Pani/Panu praw z tego tytułu, uzyskają Państwo na stronie internetowej www.bip.goluchow.pl lub w siedzibie Administratora.