Atrakcje - Muzea

Kategoria: Muzea

Zamek Książąt Czartoryskich

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

e-mail: goluchow.info@mnp.art.pl http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-zamek-w-goluchowie/ Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie liczy ponad 400 lat. Bryła zamku po restauracji w XIX wieku, tylko pozornie ma jednolity charakter renesansu francuskiego. W rzeczywistości...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

„Owczarnia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Jest to obiekt, wchodzący w skład dziewiętnastowiecznego kompleksu zabudowań dworskich. Wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina, pełnił funkcję gospodarczą i jak sugeruje dotychczas zachowana nazwa, był miejscem przetrzymywania owiec. Budynek, dzięki finansowym nakładom Lasów...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa „Oficyna”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Działyńskich

Powstała na bazie wybudowanej w latach 1852-1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim – właścicielom Gołuchowa, którzy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia podjęli decyzję o adaptacji przemysłowego budynku na cele mieszkalne. Projekt przebudowy,...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa "Dybul"

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Kubaszewskiego

Jest to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam dwa budynki. Pierwszy z nich wybudowany został w latach 1876-1877 i użytkowany był w dwojaki sposób. Niższą, środkową partię wykorzystywano...

czytaj więcej »

Kategoria: Muzea

Muzeum Leśnictwa "Powozownia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Budynek powstał w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego – ówczesnego właściciela Gołuchowa. Zlokalizowany we wschodniej części rezydencji gołuchowskiej, w kompleksie zabudowań gospodarskich, pełnił funkcję stajni dla koni oraz wozowni. Wybudowano go na planie czworokąta...

czytaj więcej »