Atrakcje

Muzea: Historyczne|Techniki

„Owczarnia”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Jest to obiekt, wchodzący w skład dziewiętnastowiecznego kompleksu zabudowań dworskich. Wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina, pełnił funkcję gospodarczą i jak sugeruje dotychczas zachowana nazwa, był miejscem przetrzymywania owiec. Budynek, dzięki finansowym nakładom Lasów Państwowych odremontowano i w 2005 roku oddano do użytku. Rok później włączono go do Muzeum Leśnictwa i zaaranżowano w nim stałą ekspozycję „Technika leśna”. Wystawa akcentuje zagadnienia związane z produkcyjną funkcją lasu. Przez pryzmat historycznych narzędzi, urządzeń i maszyn leśnych w przystępny sposób zobrazowano, na czym polega praca leśnika. Na powierzchni blisko 2000 m² prezentowane są eksponaty wiążące się z tematyką hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Dużą przestrzeń wypełniają narzędzia pomiarowe, instrumenty geodezyjne i kartograficzne używane w pracach terenowych i kameralnych związanych z urządzaniem lasu. Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu i szkółkarstwu. Na wystawie uwagę zwracają makiety dawnego przemysłu leśnego pokazujące, w jaki sposób w dawnych czasach produkowano węgiel drzewny, smołę, dziegieć, potaż, terpentynę, kwas drzewny i sadzę. Zobaczyć można tutaj także szereg eksponatów ilustrujących pozyskiwanie żywicy, surowce i produkty ubocznego użytkowania lasu w postaci artykułów zielarskich, kosmetycznych i owoców runa leśnego, a także liczne wyroby z drewna ukazujące wszechstronność zastosowania tego surowca.

Prace remontowe przeprowadzone w „Owczarni” doceniły Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przyznając Ośrodkowi Kultury Leśnej tytuł Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski 2006.