Pozyskane środki z UE

18 czerwca 2020 07:57 | Pozyskane środki z UE

Pierwszy publiczny żłobek w gminie Gołuchów

Niebawem rozpoczną się prace budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń dawnych pracowni szkolnych do potrzeb nowo powstającego żłobka. Pierwszy publiczny żłobek w gminie Gołuchów będzie mieścił się w południowej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie, w której...

czytaj więcej »

29 maja 2020 18:16 | Pozyskane środki z UE

"Rozbudowa sali wiejskiej w Tursku"

W dniu 29 kwietnia 2020 roku, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”. Umowa nr RPWP.09.02.01-30-0055/17-00, zawarta w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału...

czytaj więcej »

29 maja 2020 18:14 | Pozyskane środki z UE

„ZDALNA SZKOŁA w naszej gminie”

Gmina Gołuchów aplikowała o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie...

czytaj więcej »

18 lutego 2020 13:42 | Pozyskane środki z UE

„Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Gmina Gołuchów podpisała umowę dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”. Przyznane wsparcie...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 15:05 | Pozyskane środki z UE

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP AKO)

Gmina Gołuchów w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”...

czytaj więcej »

22 maja 2019 10:15 | Pozyskane środki z UE

Projekty unijne stowarzyszeń

W trwającej perspektywie unijnej tj. w latach 2014-2020, wsparcie finansowe na realizowane projekty, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:51 | Pozyskane środki z UE

"Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD"

W okresie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gołuchowie, odbyły się „Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD”. Organizatorem projektu było Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek, natomiast Beneficjentem była Gmina Gołuchów. Projekt otrzymał wsparcie finansowe...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:42 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowany w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:36 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Ppmocy Społecznej w Gołuchowie, realizował projekt pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 09:41 | Pozyskane środki z UE

"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Gmina Gołuchów w dniu 1 kwietnia 2019 roku, zawarła umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – RPWP.06.06.03-30-0003/18. Projekt...

czytaj więcej »