Pozyskane środki z UE

04 sierpnia 2003 09:58 | Pozyskane środki z UE

Budowa kanalizacj sanitarnej Czerminek – Szkudła

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjno- ciśnieniowej. Trwała od kwietnia do sierpnia 2003 r. Inwestycja obejmowała wykonanie: - sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 4,023 m, - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 3,769 m, - przepompownie ściekowe...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2003 09:57 | Pozyskane środki z UE

Budowa drogi gminnej ul. Zachodnia w Gołuchowie

Budowana droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych przy tej ulicy oraz połączenie drogi krajowej nr. 12 z drogą gminną Gołuchów- Wszołów. Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2003 r. Wybudowano drogę o długości 608,00 m; szerokości jezdni 6,00 m; szerokości pasa drogowego 9,60...

czytaj więcej »