Questy

16 lipca 2013 11:40 | Questy

Wędrówki Dendrologiczne Gołuchów

Tematyka: Quest wyznacza trasę, na której można spotkać ciekawostki dendrologiczne. Dendrologia to nauka o drzewach, słowo to pochodzi z greckiego dendros – drzewo i logos – nauka. Gdzie to jest? Wędrowcy docierają do Gołuchowa. Akcja toczyć się będzie na terenie parku-arboretum...

czytaj więcej »

16 lipca 2013 11:35 | Questy

Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej

Tematyka: Quest proponuje wyprawę śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, wielkiej miłośniczki sztuki, twórczyni pierwszego prywatnego muzeum w Gołuchowie z wyjątkową kolekcją waz greckich. Gdzie to jest? Gołuchów leży w południowej Wielkopolsce, powiecie pleszewskim,...

czytaj więcej »