Klastor Pod Znievom - Słowacja

Klastor pod Znievom (Słowacja) Miejscowość Klastor pod Znievom należy do najpiękniejszych w Słowacji i najstarszych w regionie Turiec. Jest to podgórska osada, osłonięta górami. Leży w przepięknej turczańskiej kotlinie na wysokości 480 m n.p.m. Nad miejscowością na wysokości 989 m n. p. m. wznoszą się, dziś porosłe już trawą, ruiny turczańskiego zamku, który nazywany jest Zniev. Pochodzi on z pierwszej połowy XIII w. Obecnie w mieście można odnaleźć jeszcze pozostałości po gotyckich budowlach czy po okresie pobytu jezuitów w tym regionie.

 skan1    skan2.jpg [300x215]

CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPRACY – KLASTOR POD ZNIEVOM

 • 15-17 listopada 2002 r. Wyjazd gołuchowskiej delegacji do Klastoru pod Znievom. Pierwsze rozmowy, zwiedzanie miasta.
 • 9-11 maja 2003 r. Wizyta delegacji z Klastoru pod Znievom w Gołuchowie. Obchody 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie.
 • 25-27 lipca 2003 r. Wyjazd przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Gołuchów na zawody strażackie do Klastoru pod Znievom.
 • 16-19 września 2003 r. Pobyt siatkarek z gimnazjum z Gołuchowa w zaprzyjaźnionym słowackim mieście. Nawiązanie współpracy szkół.
 • 10-13 listopada 2003 r. Podpisanie umowy partnerskiej w Klastorze pod Znievom.
 • 27-30 maja 2004 r. Ratyfikowanie umowy partnerskiej w Gołuchowie. Festyn z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem dzieci i delegacji oficjalnej z Klastoru pod Znievom.
 • 19-21 czerwca 2004 r. Udział przedstawicieli słowackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w zawodach strażackich w Gołuchowie.
 • 29-31 lipca 2004 r. Wizyta delegacji gołuchowskich strażaków w Klastorze pod Znievom. Obchody 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klastorze pod Znievom.

p5290029.jpg [300x225]     p5290013.jpg [300x225]

 • 2-5 czerwca 2005 r. Udział słowackich piłkarzy w IV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w Gołuchowie.
 • 4-6 czerwca 2005 r. Wizyta strażaków z Klastoru pod Znievom w Gołuchowie. Udział w obchodach Dnia Strażaka oraz w otwarciu remizy strażackiej w Karsach.
 • 1-4 września 2005 r. Wizyta delegacji oficjalnej z Klastoru pod Znievom podczas dożynek powiatu pleszewskiego w Gołuchowie.
 • 23-25 czerwca 2006 r. Pobyt przedstawicieli OSP Karsy, OSP Kuchary i OSP Gołuchów w Słowacji. Okręgowe Zawody Strażackie w Klastorze pod Znievom.
 • 18-21 sierpnia 2006 r. Wizyta delegacji oficjalnej z Klastoru pod Znievom podczas gminnych dożynek w Gołuchowie.
 • 31 maja – 3 czerwca 2007 r. Festiwal Kultury Europejskiej – występ słowackiej grupy teatralnej.
 • 10-12 sierpnia 2007 r. Wizyta gołuchowskich strażaków w Klastorze pod Znievom. Udział w zawodach strażackich.
 • 12 -14 września 2008 r. – Wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Klastor pod Znievom na obchody 5-lecia współpracy.
 • 1 – 3 sierpnia 2008 r. wyjazd strażaków z Gminy Gołuchów do miasta partnerskiego Klastor pod Znievom.
 • 4 – 7 czerwca 2009 r. Międzynarodowe Młodzieżowe Forum o Unii Europejskiej. Jubileusz współpracy Gminy Gołuchów i Miasta Klastor pod Znievom. Posadzenie alei drzew przy gimnazjum w Gołuchowie, międzynarodowy turniej piłkarski nożnej, forum poświęcone rocznicy upadku Muru Berlińskiego, sesja naukowa dotycząca zmian klimatycznych i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych.

p1010167.jpg [300x225]     p1010113.jpg [300x225]

 • 2 -4 października 2009 r. – Wyjazd delegacji do Miasta Klastor pod Znievom na obchody 140-lecia katolickiego gimnazjum.
 • 23 – 25 lipca 2010 r. – wyjazd grupy strażaków z terenu Gminy Gołuchów na zawody sportowo pożarnicze, które odbyły się w Klastorze pod Znievom.
 • 3-5 września 2011 r. Delegacja słowackich strażaków z Miasta Klastor pod Znievom na czele z jej prezesem Janem Pysnym, przybyła do Gołuchowa na okoliczność Rajdu Rowerowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Była to kolejna okazja do wymiany międzynarodowych doświadczeń w zakresie działania Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • 20-23 maja 2011 r. Starosta Miasta Klastor pod Znievom wraz z radnymi oraz współmałżonkami przybyli do Gminy Gołuchów na okoliczność świętowania Jubileuszu 40-lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Goście, podczas uroczystości prezentowali się w słowackich strojach ludowych.
 • 7-9 lipca 2012 r. Wizyta przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Klastor pod Znievom w Gołuchowie. Strażacy uczestniczyli m.in. w Festynie Nocy Świętojańskiej.
 • 13-15 lipca 2012 r. Wizyta przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gołuchów w Mieście Klastor pod Znievom . Zawody strażackie w partnerskim mieście.

fke.jpg [300x225]     p1010095.jpg [300x225]

 •  12-15 lipca 2013 r.– delegacja strażaków z Miasta Kláštor pod Znievom uczestniczyła w uroczyście świętowanym jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie.
 • 26-28 lipca 2013 r. – delegacja strażacka z gminy Gołuchów odwiedziła słowackie partnerskie miasto. Okazją u temu były dwa wydarzenia: jubileusz 900-lcia pierwszej pisemnej wzmianki o Mieście Kláštor pod Znievom oraz 139-lecie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej czyli „Dobrovoľnícke hasičov”

 • 23-26 sierpnia 2013 r. - Wizyta delegacji z Miasta Kláštor pod Znievom w Gołuchowie, świętowanie Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej.

 • 30 sierpnia 2013 r. – Rada Gminy Gołuchów Uchwałą nr XXVII/305/2013 r. oraz nr XXVII/306/2013 r. przyznała Honorowe Obywatelstwo Gminy Gołuchów dla Vladimira Sisana – starosty Miasta Kláštor pod Znievom oraz dla Ivana Kristofa – wicestarosty i radnego Miasta Kláštor pod Znievom.

 • 20-23 września 2013 r. - Wizyta w mieście Klastor pod Znievom, jubileusz 10-lecia współpracy świętowany w Słowacji. Wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów.

 • 9 października 2013 r.  – zmarł wieloletni starosta Miasta Kláštor pod Znievom, inicjator współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gołuchów a Miastem Kláštor pod Znievom.

 • 14-16 grudnia 2013 r. - Wizyta delegacji z Miasta Kláštor pod Znievom na okoliczność Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gołuchowie. Słowacy gotują na Jarmarku kwaśnicę – słowacką potrawę świąteczną.

  

 • 10-13 października 2014 r. - Wizyta delegacji ze słowackiego Miasta Kláštor pod Znievom w Gołuchowie na okoliczność jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlcu.

 • 15 listopada 2014 r.  – wybory samorządowe w Słowacji. Starostą Miasta Kláštor pod Znievom zostaje Erika Cintulová.

Klastor pod Znievom – Słowacja

 

Akt nawiązania partnerskich stosunków, podpisany w miejscowości Klastor Pod Znievom dnia 11 listopada 2003 r. Przez Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka i Starostę Klastoru Pod Znievom Vladimira Sisana

 

Akt

nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy gminą Klastor pod Znievom w Republice Słowackiej a gminą Gołuchów w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dążąc do pogłębiania kontaktów pomiędzy mieszkańcami gminy Gołuchów, jak również chcąc pogłębić wzajemne zrozumienie, podpisujemy za zgodą Rady Gminy Klastor pod Znievom oraz Rady Gminy Gołuchów niniejszą umowę pomiędzy Gminą Klastor pod Znievom – Republika Słowacka oraz Gminą Gołuchów – Rzeczypospolita Polska.

Gmina Klastor pod Znievom oraz Gmina Gołuchów będą popierać, podtrzymywać i ożywiać partnerskie stosunki, aby w ten sposób przyczynić się do utrwalenia przyjaźni i współpracy pomiędzy mieszkańcami.

dsc_2738.jpg [300x201]     p1010087.jpg [300x225]

Obopólne dążenia będą polegać głównie na:dscf0580.jpg [300x400]

 • wzajemnym poznaniu historii, wydarzeń społecznych i politycznych Gminy Klastor pod Znievom oraz Gminy Gołuchów a także życia mieszkańców,

 • współpraca miejscowych instytucji i organizacji,

 • wspieraniu obustronnych kontaktów mieszkańców obydwu gmin, jak również grup młodzieży i seniorów, drużyn sportowych i grup turystycznych,

 • stwarzaniu warunków do zaznajamiania się z pracą instytucji samorządowych,

 • rozwijaniu wymiany kulturalnej pomiędzy obydwoma gminami,

 • popieraniu współpracy gospodarczej.

   

 

Poprzez nasze dążenia w duchu wolności i pokoju chcemy wnieść wkład do porozumienia między mieszkańcami Gminy Klastor pod Znievom oraz Gminy Gołuchów. Pragniemy aby z tego porozumienia rozwinęła się przyjaźń. Niech nasze partnerstwo będzie cegiełką w budowaniu zjednoczonej Europy.

Z wiarą w dobrą i pokojową przyjaźń podpisujemy ten akt.

Dokument ten sporządzono w języku polskim i słowackim i jest on w obydwu tych językach jednakowo prawomocny.

 

 

Akt ratyfikowania partnerskich stosunków pomiędzy gminami, podpisany został w Gołuchowie dnia 29 maja 2004 r. Przez Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka i Starostę Klastoru pod Znievom Vladimira Sisana

cwiczenia_w_zamku_w_goluchowie_005.jpg [300x225]     obraz_061.jpg [300x225]

 

12 – 14 czerwca 2017 r. - wyjazd delegacji oficjalnej z Gołuchowa do m. Klastor pod Znievom

 

Delegacja gminy Gołuchów udała się z oficjalną wizytą do partnerskiego, słowackiego  miasta Klastor pod Znievom. Była to pierwsza oficjalna wizyta, od kiedy Starostą Miasta jest Pani Erika Cintulova. Gołuchów reprezentowali radni: Tomasz Karoń, Tomasz Pawlak, Bogumił Jędrzejak, Anna Miklaszewska oraz Stanisław Podymski.

 

Radni spotkali się z Panią Starostą w Urzędzie Miejskim, odnawiali i zacieśniali znajomości wspólnie przygotowując kolację. Zwiedzali również okolice: skansen słowackiej wsi oraz miasto Martin.

 

 

 

Jednocześnie, w tym samym czasie w partnerskim mieście przebywała grupa siatkarek gołuchowskich trenujących pod okiem Stanisława Podymskiego i Andrzeja Waltera. Dziewczyny rozegrały ze swoimi słowackimi rówieśniczkami turniej siatkarski, zwiedzały okolice i zawiązywały znajomości.

 

    

 

24-27 sierpnia 2018 r. - Jubileusz 15-lecia współpracy partnerskiej Miasta Klastor pod Znevom i Gminy Gołuchów

 

W dniach 24 – 27 sierpnia, gościliśmy w Gołuchowie delegację oficjalną ze słowackiego partnerskiego miasta Klastor pod Znievom, na czele ze starostą p. Eriką Cintulovą. W dniu przyjazdu powitaliśmy ich w Urzędzie Gminy. Spacerowaliśmy również na skwer przy przystanku w Gołuchowie, gdzie posadzone są wszystkie drzewa podarowane przez przyjaciół z miast partnerskich, w tym lipa od Słowaków, posadzona w 2009 r. W sobotę pokazaliśmy naszym gościom Bibliotekę Publiczną w Gołuchowie, oglądaliśmy halę sportową w Gołuchowie i nowobudowaną w Kościelnej Wsi, zwiedzaliśmy Zamek, spacerowaliśmy po parku. Popołudniem świętowaliśmy Jubileusz 15-lecia współpracy na zasadach miast bliźniaczych. W Urzędzie gminy zgromadzili się radni oraz sympatycy współpracy – realizujący wspólne projekty ze swoimi słowackimi odpowiednikami. Erika Cintulova – starosta m. Klastor pod Znievom i Jan Sobczak – Przewodniczący Rady Gminy Gołuchów odczytali, odpowiednio w j. słowackim i polskim, treść umowy partnerskiej podpisanej w 2003 r. Następnie Wójt Marek Zdunek  prezentował 15-letnią historię współpracy. Głos zabrał również Ivan Kristorf – Honorowy Obywatel Gminy Gołuchów który z wielkim wzruszeniem mówił o wartościach jakie daje ludziom współpraca partnerska. Wieczorem, delegacja słowacka spotkała się z turystami niemieckimi na tzw. „Wieczorze Polskim”. 

 

 

 

31 maja-3 czerwca 2019 r. realizacja projektu „EUROPA NASZ WSPÓLNY DOM” 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum nt. kompetencji Obywatela UE, parada i Europejski Happening Kulturalny pn. „Jedność w różnorodności”.

 

„EUROPA NASZ WSPÓLNY DOM” - pod takim hasłem świętowano w gminie Gołuchów, wydarzenia związane z jubileuszem 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Do wspólnego świętowania z  ponad 230 mieszkańcami Gminy Gołuchów, dołączyli się przedstawiciele z miast partnerskich: Bad Zwischenahn (30 osób) i Erkner (12 osób) z Niemiec oraz Klastor pod Znievom ze Słowacji (18 osób). W sobotę, 1 czerwca, w Hali w Kościelnej Wsi uroczystości rozpoczęto odegraniem Hymnu Unii Europejskiej w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi. Następnie, Wójt Gminy – p. Marek Zdunek powitał gości. Okolicznościowe odczyty zostały zaprezentowane przez dr Arno Schilinga – Burmistrza Bad Zwischenahn, Henryka Pilza – Burmistrza Miasta Erkner oraz Franciszka Konicka – przedstawiciela miasta Klastor pod Znievom. Wykład o tym jaka była sytuacja polityczna i gospodarcza w naszym kraju przed wstąpieniem w struktury europejskie, jakie były nastroje społeczne oraz jak się one zmieniały, jak zmieniała się Polska po wstąpieniu do UE, opowiadała p. dr Joanna Skrzypczyńska. Z kolei o tym, jak gmina Gołuchów zmieniała się na przestrzeni 15 lat w UE opowiadał wójt, p. Marek Zdunek.

 

W części poświęconej kompetencjom obywatela UE zaprezentowały się stowarzyszenia i instytucje, które nawiązywały kontakty i budowały relacje ze swoimi odpowiednikami w miastach partnerskich, wykształcając w ten sposób i rozwijając kompetencje obywatela UE. Działalność instytucji prezentowali: p. Irena Darowna – Stowarzyszenie SENIOR XXI, p. Mirosław Maruszewski – Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, p. Sigrid Riedel – Stowarzyszenie Kunstfreunde Erkner e.V. (Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki) z Erkner, p. Alicja Antonowicz – Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, p. Kristina Schumichrastova – DHZ Klastor pod Znievom (OSP), p. Leszek Zdunek – OSP Gołuchów, p. Jarosław Ślusarz – LKS Gołuchów, p. Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak – GCK „ZAMEK” oraz p. Elżbieta Kłakulak – Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów.

 

W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, a na finał wydarzenia, międzynarodowe standardy muzyczne zaprezentowała Orkiestra Dęta OSP z Kościelnej Wsi.

 

Integralną częścią wydarzenia była wystawa prac pochodząca z plenerów malarskich organizowanych w ramach współpracy w Gołuchowie i w Erkner, prac konkursowych pochodzących z konkursu „Młodzieżowa Nagroda Artystyczna” z Erkner oraz konkursu pn. „Antyczne wazy – współczesne obrazy” z Gołuchowa, jak również prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kuchar.

 

Europejski Happening Kulturalny był kolejnym elementem świętowania jubileuszu 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. We wspólnej paradzie wzięły udział zespoły folklorystyczne (TURSKO i ŻYCHLINIOKI), dzieci ze szkół, zespół „Heimatdiele Petersfehn” z partnerskiej gminy Bad Zwischenahn oraz mieszkańcy gminy Gołuchów. Podczas prezentacji artystycznych, na terenie okazję poznać zarówno rodzimy folklor jak również tańce ludowe charakterystyczne dla gminy partnerskiej Bad Zwischenahn. Bajka o Unii Europejskiej oraz taniec z flagami zaprezentowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Kucharek dopełniło klimatu europejskiego święta. Ponadto prezentowali się adepci sztuki tanecznej, regularnie ćwiczący podczas warsztatów na terenie gminy Gołuchów oraz indywidualni młodzi artyści. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji międzynarodowej w przestrzeni działań artystycznych. Dało możliwość poznawania kultur miast i gmin partnerskich.

 

W wydarzeniu, które odbyło się w Gołuchowie na terenie Ośrodka Turystyki i Sportu uczestniczyli przedstawiciele miast partnerskich Bad Zwischenahn (30 osób) i Erkner (12 osób) z Niemiec oraz Klastor pod Znievom ze Słowacji (20 osób), Gminy Gołuchów – Polska (ok. 230).

 

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską, z programu Europa dla Obywateli, komponent: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Partnerstwo Miast.

 

    

 

4-6 października 2019 r. wizyta delegacji gminy Gołuchów w mieście Klastor pod Znievom (Słowacja) na okoliczność Jubileuszu 150-lecia pierwszego, słowackiego, katolickiego gimnazjum w mieście Klastor pod Znievom.

 

Delegacja oficjalna z gminy Gołuchów wzięła udział w uroczystościach Jubileuszu 150-lecia pierwszego, słowackiego, katolickiego gimnazjum w partnerskim mieście Klastor pod Znievom. Gminę Gołuchów reprezentowali: Marek Zdunek - wójt, Tomasz Pawlak – Przewodniczący Rady, radni: Anna Miklaszewska i Michał Balcer oraz Elżbieta Jamroszczyk – sołtys sołectwa Wszołów i jednocześnie Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet.

 

Delegacja brała udział w uroczystych akademiach, konferencjach oraz wydarzeniach kulturalnych związanych ze świętowanym jubileuszem, wspólnie z przedstawicielami miejscowego samorządu i społecznością szkolną. Odwiedzili również groby profesorów dawnego gimnazjum. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Wladimira Sisana, starosty który rozpoczął współpracę partnerską z gminą Gołuchów, oraz jego małżonki.