Eastleigh - Wielka Brytania

Eastleigh – Anglia, to miasto liczące 117 tys. mieszkańców, położone jest w centralnej części hrabstwa Hampshire, w bliskości Southampton.

Miasto ma wspaniałe centra handlowe i mnóstwo miejsc idealnych dla odpoczynku i rozrywki. W ostatnich latach obserwuje się w mieście gwałtowny rozwój przemysłu i wzrost liczby przedsiębiorstw komercyjnych.

Doskonałe połączenie komunikacyjne dzięki autostradom M3 i M27, liniom kolejowym i lotnisku sprawia, że Eastleigh staje się doskonałą bazą dla wielu firm już działających i dopiero rozwijających się w regionie.

W Eastleigh zbudowano pierwszy model samolotu “Spitfire”, który wystartował z lotniska Eastleigh Aerodrome ( dzisiaj nazywane Southampton International Airport).

Najbardziej znaną osobą związaną z Eastleigh jest brytyjski komik Benny Hill, którego grób znajduje się w mieście.

 

CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPRACY - EASTLEIGH

 • 1996-1998 r. Nawiązanie współpracy Gminy Gołuchów z angielską firmą budowlaną Mostlane Limited. Zakup przez firmę Mostlane gruntu w miejscowości Czerminek

 • 3-6 czerwca 1999 r. Udział angielskich piłkarzy z miasta Southampton w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w Gołuchowie.

 • 30 maja - 3 czerwca 2001 r. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy samorządami w Gołuchowie i Eastleigh. Udział drużyny piłkarskiej z hrabstwa Hampshire w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Gołuchowie

 • 4-7 kwietnia 2002 r. Wizyta samorządowców, przedsiębiorców i sportowców z gminy Gołuchów w Eastleigh. Podpisanie „Uznania Powiązań Biznesowych” pomiędzy gminami. Udział gołuchowskich piłkarzy w Turnieju Sportowym w Eastleigh.

 • 29 maja – 1 czerwca 2003 r. Podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej wymiany młodzieży pomiędzy gminą Gołuchów a miastem Eastleigh. Udział drużyny piłkarskiej miasta Eastleigh w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

 • 15-18 kwietnia 2004 r. Wizyta przedsiębiorców, piłkarzy i delegacji oficjalnej z gminy Gołuchów w Eastleigh.

 • 4 kwietnia 2005 r. Spotkanie gołuchowskich radnych z założycielem Wessex Institute of Technology w Wielkiej Brytanii. Omawiano możliwość powstania filii Instytutu w gminie Gołuchów.

 • 2-5 czerwca 2005 r. Udział angielskiej drużyny w IV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

 • 2000-2005 r. Budowa kompleksu domów wypoczynkowych w miejscowości Czerminek.

 • 19 stycznia 2006 r. Wizyta przedstawicieli firmy Mostlane oraz założyciela Wessex Institute of Technology, prof. Carlosa Brebbia w Gołuchowie. Omówienie możliwości dofinansowania budowy filii instytutu w gminie Gołuchów ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych.

 • 19-23 kwietnia 2007 r. Wizyta przedstawicieli gminy Gołuchów w Eastleigh. Omówienie budowy filii instytutu w gminie Gołuchów.

 • 31 maja – 3 czerwca 2007 r. Festiwal Kultury Europejskiej z udziałem delegacji oficjalnej oraz młodzieżowej orkiestry Crestwood College Steel Band.

 • 18-21 października 2012 r. – Wizyta angielskich przedsiębiorców z partnerskiego Miasta Eastleigh w Gołuchowie. I Forum Gospodarcze, na którym spotkali się przedsiębiorcy z Anglii oraz Gołuchowa i okolic.

 

 • 10-13 października 2013 r. - Wyjazd grupy przedsiębiorców z Gołuchowa i okolic na forum gospodarcze do partnerskiego Eastleigh  w Anglii.

 • 29 sierpnia – 1 września 2014 r. - III Forum gospodarcze w Gołuchowie – wizyta przedsiębiorców z Eastleigh w Gołuchowie. Udział delegacji w dożynkach gminnych.

 

 • 8-11 października 2015 r. - Wyjazd delegacji oficjalnej gminy Gołuchów wraz z grupą przedsiębiorców do Eastleigh. Celem wizyty był udział w III Forum Gospodarczym Gołuchów-Eastleigh. W czasie wizyty wręczono Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów, przyznany przez Radę Gminy Gołuchów dla Pana Petera Wall’a – współtwórcę partnerstwa Gołuchowa i Eastleigh

  

 • 7-10 października 2016 r. V Forum Gospodarcze. Spotkanie polskich i angielskich przedsiębiorców w Gołuchowie.

  

 • 8 października  2016 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się polsko-angielskie Forum Gospodarcze. Samorząd Gminy Gołuchów i Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” po raz trzeci byli organizatorami wizyty przedsiębiorców z partnerskiego miasta Eastleigh. Przedsiębiorcy Ci, zrzeszeni w organizacji o nazwie Eastleigh Business Network (Sieć  Powiązań Biznesowych Miasta Eastleigh) http://eastleighbusinessnetwork.co.uk/, działają na polu współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym a publicznym.

Eastleigh – Anglia

 

List Intencyjny, podpisany został w Gołuchowie dnia 2 czerwca 2001 przez Eugeniusza Małeckiego, członka zarządu gminy Gołuchów, (z upoważnienia Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka), i Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Eastleigh Petera Granta

 

List intencyjny

 

My niżej podpisani

 

Uznając za celowe i potrzebne wzajemne poznawanie się w ramach jednoczącej się Europy przy zachowaniu suwerenności państw, ich tradycji i dorobku.

 

Władze samorządowe naszych gmin niniejszym pismem deklarują wzajemną chęć współpracy poprzez wszelkie możliwe formy wymiany pomiędzy naszymi gminami celem wzajemnego wzbogacenia ich mieszkańców, w ramach nawiązywania kontaktów w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodzieży.

 

Aby cel ten zrealizować strony uzgodniły, że w roku 2002 nastąpi w trakcie Turnieju Piłkarskiego Młodzieży konsultacja rozmów w celu ustalenia dziedziny współpracy.

 

 

Uznanie Powiązań Biznesowych, podpisane w Eastleigh dnia 5 kwietnia 2002 przez Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka i Burmistrza Gminy Eastleigh Maureen Solit

 

Uznanie powiązań biznesowych

 

Uznajemy ekonomiczne korzyści powiązania krajów w Europie i budowania kulturalnych więzi pomiędzy naszymi dwoma miastami.

 

Poprzez wspólne dzielenie się biznesowymi ekspertyzami i budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami z Gołuchowa i Eastleigh, chcielibyśmy spróbować pomóc wzrostowi gospodarczemu i zrozumieniu.

 

Co więcej, poprzez budowanie pozytywnych powiązań, które już zostały nawiązane, będziemy dążyć do przeniesienia korzyści wynikających z naszej wymiany dla lokalnej społeczności obydwu miast.

 

Eastleigh i Gołuchów oczekują rozwoju powiązań sportowych, biznesowych i kulturalnych, które już zostały ustanowione.

 

 

Umowa dotycząca wymiany młodzieży pomiędzy Gminą Gołuchów i Miastem Eastleigh, podpisana w Gołuchowie dnia 30 maja 2003 r. Przez Wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka i Zastępcę Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Rozwoju Petera Walla

 

 

Umowa dotycząca wymiany młodzieży pomiędzy Gminą Gołuchów i Miastem Eastleigh

 

Uznając korzyści płynące z istniejących już powiązań biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Gołuchowa i Eastleigh, oraz dzięki rozszerzeniu kontaktów, które nawiązane zostały na przestrzeni ostatnich lat i korzyściom wynikającym z naszej wymiany dla lokalnej społeczności obydwu gmin, postanowiliśmy rozszerzyć współpracę, poprzez wzajemne poznawanie się dzieci i młodzieży z gminy Gołuchów i Eastleigh w ramach jednoczącej się Europy.

Współpraca polegać będzie na wymianie grup sportowych, dziecięcych i młodzieżowych oraz wizytach młodzieży szkolnej.