Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie działa od 01.06.1994 r. w formie zakładu budżetowego.

Został utworzony po likwidacji Spółki Wodno – Ściekowej „Trzemna” Uchwałą nr XXXI/198/94 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.04.1994 r.

 

Celem działalności gospodarczej zakładu jest świadczenie usług w zakresie:

  • produkcja, uzdatnianie i dostarczanie wody,

  • budowa, remonty sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

  • administrowanie, zarządzanie budynkami komunalnymi, zasobami lokalowymi,

  • wykonywanie bieżącej obsługi w zakresie zadań własnych i zleconych gminie

  • świadczenie usług na rzecz innych jednostek gospodarczych oraz mieszkańców.

 

Od 01.06.1994 r. sprawami zakładu kieruje dyrektor – mgr inż. Andrzej Mastalerek, powołany Uchwałą nr 68/110/94 Zarządu Gminy Gołuchów z dnia 30.05.1994 r.

 

Dyrektor zakładu przyjmuje codziennie w godzinach 700 – 1500 po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym (62 7617636, 62 7617639 )

e-mail zuk@goluchow.pl

 

Kasa : 700 – 1430

 

 

Budynki komunalne

Wszelkie awarie w lokalach komunalnych będących własnością gminy Gołuchów prosimy zgłaszać w godzinach urzędowania 700 – 1500 osobiście lub telefonicznie 62 7617 636, 62 7617 639.

 

Wodociągi i kanalizacja

Awarie wodociągów, kanalizacji prosimy zgłaszać w siedzibie Gołuchów ul. Biberona 8 w godzinach urzędowania 700 – 1500 osobiście lub telefonicznie 62 7617 636, 62 7617 639.

 

Poza w.w. godzinami zgłoszenia awarii przyjmują konserwatorzy wodociągów:

 

l.p.

Miejscowość

Konserwator wodociągu

Telefon

1.

Gołuchów, Jedlec

Andrzej Kapałka

694 725 702

2.

Kuchary, Macew, Popówek

Kościelna Wieś, Borczysko, Kotowiecko, Kucharki, Karsy, Krzywosądów, Szkudła, Czerminek, Żychlin , Czechel


Stanisław Grzeszczyk

 

606 279 389

3.

Tursko, Pleszówka, Bielawy, Kajew, Bogusław, Bogusławice, Wszołów, Przekupów Wszołów

Edward Zarzycki

668 806 914

 

 

Pozostałe usługi:

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne (62 7617 636, 62 7617 639) uzgodnienie terminu przybycia do zakładu co skróci czas oczekiwania na realizacje usług:

 

  • Uzgadnianie dokumentacji w związku z przyłączeniami budynków do sieci wodno – kanalizacyjnej (konieczna jest kopia mapy zasadniczej)

  • Uzgadnianie terminów oraz kosztów wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynajmu koparek